Türkiye Maarif Vakfı Kuruldu.

SİRKÜLER

06/05

                                       30/06/2016

Konu:

*Türkiye Maarif Vakfı Kuruldu.

TÜRKİYE MAARİF VAKFI KURULDU:

28.06.2016 tarihli Resmi Gazete’de 6721 Sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu yayımlanmıştır. Yayımlanan kanun ile eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere Türkiye Maarif Vakfı kurulmuş olup, bu vakfa bazı vergisel muafiyet istisna ve indirimler getirilmektedir.

Buna göre;

  • Türkiye Maarif Vakfı, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi resim ve harç istisnalarından yararlanabilecektir.
  • Türkiye Maarif Vakfına yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir.

Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Kanun sirkülerimiz ekindedir.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-06-05-EKI.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.