Tütün Fonu Tutarı İle Alkollü İçkilere İlişkin Asgari Maktu ÖTV Tutarı Yeniden Belirlendi.

Sirküler

01/16

04.01.2019

KONU:

 

* Tütün Fonu Tutarı İle Alkollü İçkilere İlişkin Asgari Maktu ÖTV Tutarı Yeniden Belirlendi.

 

Tütün Fonu Tutarı İle Alkollü İçkilere İlişkin Asgari Maktu ÖTV Tutarı Yeniden Belirlendi.

 

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 536 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mallara uygulanacak Tütün Fonu tutarı ve Özel Tüketim Vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.

536 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile,

  • 21.12.2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar” ın 2 nci maddesi uyarınca yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedel üzerinden alınan 150 $/ton tütün fonu (22.12.2017 tarihli ve 2017/11176 sayılı BKK), 0 $/ton olarak yeniden belirlenmiştir.  

 

  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan alkollü içkilerin litre bazında uygulanmakta olan asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir. Ayrıca bu mallar ait  asgari maktu vergi tutarlarında 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi için ÜFE artışının yapılmamasına karar verilmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla.

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-01-16.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.