Tütün İçeren Bazı Malların ÖTV Oranları İle Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarları Değişti.

Sirküler

01/25

09.01.2019

KONU:

 

* Tütün İçeren Bazı Malların ÖTV Oranları İle Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarları Değişti.

 

Tütün İçeren Bazı Malların ÖTV Oranları İle Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarları Değişti.

 

05.01.2019 tarihli ve 30646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 544 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları değiştirilmiştir.

Vergi Oranları İle Asgari Maktu Ve Maktu Vergi Tutarları Değiştirilen Malların Karşılaştırmalı Tablosu Aşağıda Yer Almaktadır.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Eski Oran ve Tutarlar

Yeni Oran ve Tutarlar

 

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

 

 

2402.20

Tütün içeren sigaralar

63

0,28

0,42

67

0

0,42

 

 

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
...
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

63

0,28

0,42

67

0

0,42

 

 

 

 

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;
"homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

63

0,28

0,42

67

0

0,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

63

0,28

0,42

67

0

0,42

 

 

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 05.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla.

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 SIRKULER EKI-01-25.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.