Tütün ve Tütün Mamullerinde Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER

07/01

                                                                                                                               02.07.2018

 

KONU :

* Tütün ve Tütün Mamullerinde  Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları Yeniden Belirlendi.

 

TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNDE  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ.

 

30.06.2018 tarihli ve 30464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tütün ve tütün mamullerinin (makaron hariç) vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca vergi oran ve tutarları yeniden tespit edilen mallar ile makaronların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2018 yılı Temmuz – Aralık dönemi ve 2019 Ocak-Haziran dönemi için Yİ-ÜFE oranında otomatik endekslemesi yapılmayacaktır.

Bakanlar Kurulu Kararı 30.06.2018 Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup, Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-07-01.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.