Varlık Barışı’na İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) Yayımlandı.

SİRKÜLER

08/04

27.08.2018

KONU:

 

* Varlık Barışı’na İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) Yayımlandı.

 

VARLIK BARIŞI’NA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:4) YAYIMLANDI.

 

18.08.2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmi Gazete'de " Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)” yayımlanmıştır.

 

Yayımlanan tebliğ ile “Varlık Barışı” ilişkin daha önce yayımlanan 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’nde değişiklik yapılmıştır.

4 Seri No’lu Değişiklik Tebliği’nde;

  • Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba transfer işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının madde hükmünden yararlanılmasına engel teşkil etmediği,

 

  • Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıkların, şirket adına bildirim veya beyana konu edilebileceği,

 

  • Gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurtdışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirim veya beyana konu edilmesinin mümkün olduğu,

 

  • Bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Tebliğ Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-08-04.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.