Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylandığına İlişkin BKK Yayımlandı.

SİRKÜLER

11/10

 

29/11/2017

 

 

KONU:

* Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylandığına İlişkin BKK Yayımlandı.

 

VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI.

 

26 Kasım 2017 tarih ve 30252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 7018 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”nin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu sözleşme; Avrupa Konseyi Üye Devletleri ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üye ülkeleri olan sözleşmenin imzacıları arasında uluslararası düzeyde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, vergiye ilişkin konularda karşılıklı ve her türlü idari yardımın geliştirilmesi başlıklarını içeren kapsamlı bir işbirliği yönetimidir.

Sözleşmeye taraf ülkeler arasında öngörülen kapsamlı işbirliği yöntemleri arasında;

· Bilgi değişimi,

· Eşzamanlı vergi incelemeleri,

· Yurt dışı vergi incelemeleri,

· Tahsilatta yardımlaşma ve

· Tebligat konuları yer almaktadır. 

 

Sözleşmenin Türkiye açısından kapsayacağı vergiler;

  • Gelir vergisi
  •  Kurumlar vergisi
  • Katma değer vergisi ile sınırlı tutulmuştur.

Söz konusu sözleşmeye aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

 

Vergi Konularında İdari ve Yardımlaşma Sözleşmesi

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.