Vergi Levhasının 31 Mayısa kadar alınması gerektiğini hatırlatırız.

SİRKÜLER

05/11

 

                                                                                                                                                                  27.05.2016

KONU:

*Vergi Levhasının 31 Mayısa kadar alınması gerektiğini hatırlatırız.

 

VERGİ LEVHASININ 31 MAYISA KADAR ALINMASI GEREKTİĞİNİ HATIRLATIRIZ:

Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesine göre sermaye şirketleri ile gelir vergisi mükelleflerinin her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi levhası alması zorunludur.

27.05.2011 tarihinde yayımlanan 408 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Vergi Levhalarının elektronik ortamda alınmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu kapsamda Vergi levhalarının işyerlerinde asılması zorunluluğu kaldırılmış ve internet vergi dairesinden alınarak işyerinde bulundurulması uygulamasına geçilmiştir.

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından oluşturulan Vergi Levhaları mükelleflerin internet vergi dairesi hesaplarına aktarılmaktadır.

Mükelleflerin, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirleri aracılığıyla vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar almaları  gerekmektedir.

Bu şekilde alınan vergi levhalarının ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına onaylatılması gerekmemektedir. Mükelleflerin, İnternet Vergi Dairesi üzerinden aldıkları vergi levhalarını işyerlerinin; merkezlerinde, şubelerinde, satış mağazalarında bulundurmaları gerekmektedir.

Vergi levhalarının işyerinde bulundurulma zorunluluğuna uyulmaması halinde ise Vergi Usul Kanunu’nun 353/4. maddesine göre 210,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.  
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.