Vergi Muafiyeti Tanınan Kamuya Yararlı Vakıflar Listesi Güncellendi.

SİRKÜLER

08/02

                                    01/08/2016

 

KONU:

*Vergi Muafiyeti Tanınan Kamuya Yararlı Vakıflar Listesi Güncellendi.

VERGİ MUAFİYETİ TANINAN KAMUYA YARARLI VAKIFLAR LİSTESİ GÜNCELLENDİ:

Gelir İdari Başkanlığı İnternet Sitesinde 28.07.2016 tarihinde yaptığı duyuru ile;

23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına istinaden Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan kamuya yararlı vakıflar listesi güncellendiği belirtmiştir.

Güncel Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan kamuya yararlı vakıflar listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/vergi-muafiyeti-taninan-vakiflarin-listesi

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.