Vergi ve Diğer Bazı Kamu Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanunla İlgili Tebliğ (Seri No:5) Yayımlandı.

Sirküler

01/26

09.01.2019

KONU:

 

*Vergi ve Diğer Bazı Kamu Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanunla İlgili Tebliğ (Seri No:5) Yayımlandı.

Vergi ve Diğer Bazı Kamu Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanunla İlgili Tebliğ (Seri No:5) Yayımlandı.

 

05.01.2019 tarihli ve 30646 sayılı Resmi Gazete'de 5 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Daha önce 28.12.2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna Geçici 2 inci madde eklenmişti.

Eklenen Geçici 2 inci madde ile söz konusu kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları 28.02.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil), ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkanı sağlanmıştı.

Getirilen düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız müşavirliğimiz tarafından yayımlanan 31.12.2018 tarihli ve 12/13 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa yayımlanan Tebliğ ile, Geçici 2 inci maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ 05.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-01-26.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.