Vergiden İstisna Yurtiçi Gündelik Tutarı Belirlendi.

Sirküler

01/28

10.01.2019

KONU:

 

* Vergiden İstisna Yurtiçi Gündelik Tutarı Belirlendi.

 

Vergiden İstisna Yurtiçi Gündelik Tutarı Belirlendi:

 

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı  1. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli H Cetveline göre Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek yurtiçi gündelik tutarları belirlenmektedir.

Buna göre, özel sektör firmaları tarafından personelin 2019 yılında yaptığı yurtiçi seyahatleri nedeniyle ödenecek harcırah tutarının 61,50 TL’si Gelir Vergisinden (GVK24/2) istisna olacaktır.  Bu tutarı aşan ödemeler net ücret ödemesi kabul edilerek vergiye tabi tutulacaktır.

Yurtdışı ülkelere ve KKTC’ye yapılacak seyahatlerde uygulanacak vergiden istisna gündelikler tutarları Harcırah Kanunu’nun 34 üncü maddesi gereğince mali yıl itibariyle Cumhurbaşkanınca belirlenmekte olup, bu gündeliklere ilişkin karar henüz yayımlanmamıştır.

Söz konusu karar yayımlandığında müşavirliğimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

2018 yılında yurtdışı ülkelere ve KKTC’ye yapılacak seyahatler dolayısıyla uygulanan vergiden istisna gündelik tutarları 19.02.2018 tarihli ve 02/08 sayılı sirkülerimizde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.