Yabancıların istisnai olarak Türk Vatandaşlığı alması ile ilgili değişiklikler.

SİRKÜLER

01/12

16.01.2017

KONU:

*Yabancıların istisnai olarak Türk Vatandaşlığı alması ile ilgili değişiklikler.

 

YABANCILARIN İSTİSNAİ OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI ALMASI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

 

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 06.04.2010 tarihinde yayımlanan Yönetmelik ile açıklanmaktadır.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılmasını düzenleyen 20. Maddesinde yapılan değişiklik ile istenen şartlardan herhangi birini sağlayan yabancılara Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk vatandaşlığı alma hakkı verilebilecektir.

Buna göre, Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılarda aranan istisnai şartlar aşağıdaki gibi düzenlenmiştir,

-En az 2 milyon Amerikan doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,

-En az 1 milyon Amerikan doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

-En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,

-En az 3 milyon Amerikan doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren Bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca tespit edilen,

-En az 3 milyon Amerikan doları tutarında devlet iç borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen kişiler.

Belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınır.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yönetmelik değişikliği ektedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-01-12-EKI.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.