Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Köprülerin Geçiş Ücretlerinde KDV oranı %8 Olarak Belirlenmiştir.

SİRKÜLER

07/02

 

 

01/07/2016

 

 

KONU:

*Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Köprülerin Geçiş Ücretlerinde KDV oranı %8 Olarak Belirlenmiştir.

 

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILAN KÖPRÜLERİN GEÇİŞ ÜCRETLERİNDE KDV ORANI %8 OLARAK BELİRLENMİŞTİR:

30.06.2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmi Gazete ‘de, 29.06.2016 tarih ve 2016/8998 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlandı.

Yayımlanan karar ile Katma Değer Vergisi Kanununa ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİMETLER” bölümüne aşağıdaki sıra eklenmiştir.

"30- 08.06.1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin geçiş ücretleri."

Buna göre, 30.06.2016 tarihinden itibaren yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin geçiş ücretlerinde KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu karar sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.EK 07-02.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.