Yasal Süresi Dışında Düzenlenmiş Aylık Prim Hizmet Belgelerinin SGK' ya İnternet Ortamında Gönderilebileceğine İlişkin Genel Yazı Yayımlandı.

Sirküler

03/15

 

25.03.2019

 

KONU:

 

* Yasal Süresi Dışında Düzenlenmiş Aylık Prim Hizmet Belgelerinin SGK' ya İnternet Ortamında Gönderilebileceğine İlişkin Genel Yazı Yayımlandı.

 

Yasal Süresi Dışında Düzenlenmiş Aylık Prim Hizmet Belgelerinin Sgk' Ya İnternet Ortamında Gönderilebileceğine İlişkin Genel Yazı Yayımlandı:

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 14.03.2019 tarih ve E. 4171008 sayılı genel yazı’da; yasal süresi dışında düzenlenmiş aylık prim hizmet belgelerinin kurumun internet sayfasında bulunan “e-SGK-İşveren-e-Bildirge v.2” menusu üzerinden gönderilebileceği açıklanmıştır.

 

Söz konusu genel yazı sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

 SIRKULER EKI-03-15.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.