Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yayımlanmıştır.

SİRKÜLER

06/02

                            27/06/2016

 

KONU:

* Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yayımlanmıştır.

 

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI YAYIMLANMIŞTIR:

Maliye Bakanlığı tarafından “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hazırlanmış olup, 23.06.2016 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur. Kanun tasarısında hem vergi kanunlarında hem özel kanunlarda yapılacak birçok önemli değişiklikler yer almaktadır.

Tasarıda yer alan düzenlemeler başlıklar halinde aşağıya alınmıştır;

 • Kurumlar Vergisi Kanununda,
 • Gelir Vergisi Kanununda,
 • Vergi Usul Kanununda,
 • Katma Dğer Vergisi Kanununda,
 • Damga Vergisi Kanununda,
 • Harçlar Kanununda,
 • Emlak Vergisi Kanununda,
 • Belediye Gelirleri Kanununda,
 • 5746 Sayılı Ar-Ge Kanununda,
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda,
 • 2004 sayılı İcra İflas Kanununda,
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunda,

Önemli değişiklikler öngörülmektedir.

Ayrıca tasarıya eklenen Geçici 2. Madde de Varlık Barışına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre;

Gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışında bulunan menkul varlıkların Banka ve Aracı Kurumlara bildirilmesi, alacak ve taşınmazların Vergi Dairelerine beyan edilmesi, beyan edilen bu varklıklarla ilgili vergi incelemesi, vergi tarhiyatı, soruşturma ve kovuşturma yapılmaması öngörülmekte ve yurtdışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bugüne kadar yapılmış olan “Varlık Barışı” kapsamındaki düzenlemelerden farklılık da içermektedir. (örneğin; diğer kişiler nam ve hesabına bildirim ve beyanda bulunma gibi.)

Tasarı Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilmiş bulunmaktadır.

Tasarı sirkülerimiz ekindedir.  

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 

 

 SIRKULER-06-02-EKI.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.