Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. 17.09.2018

                                                    SİRKÜLER

09/12     

17.09.2018

 

KONU:

 

* Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

 

14.09.2018 tarihli ve 30535 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile (Kara Sayısı:91) 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile;

 

  • Yatırımlarda Devlet Yardımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütecektir.
  • Teşvik Belgesi müracatlarında belge için ödenen ücret kaldırılmıştır.
  • Teşvik Belgesi veya ekli belgelerin zayii olması durumunda tasdiki istenen her bir belge için alınacak ücret kaldırılmıştır.

 

Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-09-12.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.