Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapıldı.

SİRKÜLER

06/10

12.06.2018

KONU:

*Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapıldı.

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

10.06.2018 tarihli ve 30447 sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2) yayımlanmıştır.

Tebliğ’de yer alan değişiklere ilişkin özet açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

  • 31.05.2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği ile (söz konusu Tebliğ 01.06.2018 tarih ve 06/01 sayılı sirkülerimiz ile müşavirliğimiz tarafından duyurulmuştu.) uygulamaya konulan Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS), 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğe işlenmiştir.
  • Yatırımcılar tarafından teşvik belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlemler (Yatırım teşvik belgesi müracaatı, revize talepleri ve belge kapatma vizesi talepleri, müracaatlarda aranan belge girişleri) Teşvik Uygulama ve Yabancı sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS sistemi üzerinden internet aracılığıyla yapılacaktır.
  • Teşvik belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlem için kullanıcılar tarafından E-TUYS aracılığıyla Bakanlığa müracaat edilecek olup, yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere müracaat edilebilme durumu ortadan kaldırılmıştır.
  • Tebliğin “Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenecek Belgeler” başlıklı Ek-5 bölümünde yer alan aşağıdaki bilgi ve belgeler kaldırılmıştır.

     - Yatırım teşvik belgesi aslı,

     - İthal makine ve teçhizat listesi aslı,

     - Yerli makine ve teçhizat listesi aslı,

     - Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren Ek-6’daki formata uygun olarak hazırlanmış yatırım takip formu,

     - Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,

     - Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri

   - Tebliğdeki örneklere uygun olarak hazırlanmış, yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname,

 

Söz Konusu Tebliğ 02.07.2018 tarihinde Yürürlüğe Girecek Olup Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-06-10.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.