Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğe Geçici Madde Eklendi.

SİRKÜLER

08/31

                                                                                                                   31.08.2016

 

KONU :

*Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğe Geçici Madde Eklendi.

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞE GEÇİCİ MADDE EKLENDİ:

27.08.2016 tarihli resmi Gazete’de, 2012/1 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” de değişiklik yapan 2016/3 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile 2012/1 sayılı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Güneş enerjisi santrali yatırımları kapsamında 25/06/2016 tarihinden önce,

 

a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan lisans veya ön lisans almış olan firmalarca temin edilecek güneş panellerinin,

 

b) Türkiye’ye sevk edilmek üzere yatırımcı firma adına bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan güneş panellerinin, teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesine ilişkin talepler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde müracaat edilmesi halinde Bakanlıkça değerlendirilir.” 

2012/1 sayılı Tebliğde 25 Haziran 2016 tarihinde yapılan değişiklikle “ Yurtdışından temin edilen güneş panelleri ” teşvik belgesi Kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar arasına alınmıştı.

Bu defa tebliğe eklenen geçici madde ile 25.06.2016 tarihinden önce ithalatına başlanmış güneş panellerinin yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi için tebliğin yayım tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Ekonomi bakanlığına başvurulması gerektiği, başvuruların Ekonomi Bakanlığı tarafından değerlendirileceği ifade edilmektedir. Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğ aşağıdadır.

Saygılarımızla,

 

27 Ağustos 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29814

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(NO: 2016/3)

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Güneş enerjisi santrali yatırımları kapsamında 25/06/2016 tarihinden önce,

a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan lisans veya ön lisans almış olan firmalarca temin edilecek güneş panellerinin,

b) Türkiye’ye sevk edilmek üzere yatırımcı firma adına bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan güneş panellerinin,

teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesine ilişkin talepler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde müracaat edilmesi halinde Bakanlıkça değerlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/6/2012

28329

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/4/2014

28968

2-

8/5/2014

28994

3-

25/9/2014

29130

4-

28/4/2016

29697

5-

25/6/2016

29753

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.