Yazar Kasalardan Gerçekleştirilen Satışlara Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirilmesi 01.10.2018 Tarihinde Başlıyor.

SİRKÜLER

09/16

27.09.2018

KONU:

 

* Yazar Kasalardan Gerçekleştirilen Satışlara Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirilmesi 01.10.2018 Tarihinde Başlıyor.

 

YAZAR KASALARDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIŞLARA AİT MALİ BİLGİLERİN GİB’E BİLDİRİLMESİ 01.10.2018 TARİHİNDE BAŞLIYOR.

 

25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile YN ÖKC kullanma mecburiyeti hakkında usul ve esasların yeniden belirlendiği 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmış ve bu değişiklikler 29.05.2018 tarihli ve 05/26 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Değişiklik Tebliği’nde yapılan düzenleme ile eski ve yeni nesil yazarkasalardan alınan günlük Z raporlarına ait mail bilgilerin (faaliyetlerinde seyyar EFT-POS özellikli Ö.K.C kullananlar hariç) 01.10.2018 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

 

Tebliğ hükümlerine göre Z Raporu bildirimi aşağıdaki üç yöntemden biri seçilerek yapılacaktır.

 

1. ÖKC TSM Merkezi üzerinden,

2. E-Arşiv izni almış Özel Entegratör Firmaların bilgi işlem sistemi üzerinden,

3. İnternet Vergi Dairesi üzerinden oluşturulacak bildirim portalı üzerinden.

Bununla birlikte söz konusu mükelleflerden, tercihte bulunmayanlar, eski nesil ÖKC’ lerine ait ÖKC günlük kapanış (z) raporlarına ait mali bilgileri “internet vergi dairesi üzerinden” bildirimlerini yerine getirecekleri kabul edilecektir.

Ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenen günlük kapanış (z) raporlarına ait mali bilgilerin bildirim yöntemi tercihi ve bildirimlere ilişkin izlenecek usul ve esaslar teknik kılavuzu sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-09-16.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.