Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu 1 Nisan 2016’da başlayanlar için hatırlatma.

SİRKÜLER

03/09

                    18/03/2016

KONU:

*Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu 1 Nisan 2016’da başlayanlar için hatırlatma.

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA ZORUNLULUĞU 1 NİSAN 2016’DA  BAŞLAYANLAR İÇİN HATIRLATMA:

25.12.2015 tarihinde yayımlanan 466 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” yeniden düzenlenmiştir.

Bu kapsamda Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti;

  1. Yeni nesil ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden,

2014 yılı satışları ya da gayrisafi iş hasılatları;

            • 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden

•  1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden

•  500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden

•  150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden

itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatları 1 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 1.4.2016 tarihi itibariyle zorunlu olarak yeni nesil ÖKC’ye geçmeleri gerekmektedir. Bu kapsama giren mükelleflerin yeni nesil ÖKC’lere geçmelerine ilişkin hazırlıklarını tamamlamaları gerektiğini hatırlatırız.

  1. Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ Seri No: 31’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi;
    •   Yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2017 olarak belirlenmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 
Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.