Yeniden Değerleme Oranı 2018 Yılı 3.Geçici Vergi Dönemi İçin %14,03 Olarak Tespit Edilmiştir.08.10.2018

 

SİRKÜLER

10/04

08.10.2018

KONU:

*Yeniden Değerleme Oranı 2018 Yılı 3.Geçici Vergi Dönemi İçin %14,03 Olarak Tespit Edilmiştir.

 

YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2018 YILI 3.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN %14,03 OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR.

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 03.10.2018 tarih ve 50 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile yeniden değerleme oranı 2018 yılı 3. Geçici Vergi Döneminde %14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak tespit edilmiştir.  

 

Söz konusu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri aşağıda yer almaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                                            

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 50

 

Konusu       

:

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi    

:

03/10/2018

Sayısı   

:

KVK-50 / 2018-4 / Yatırım İndirimi - 36

İlgili olduğu maddeler           

:

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri   

:

Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

                            

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak tespit edilmiştir.

 

 Duyurulur.

 

Necmi KESKİNSOY

Gelir İdaresi Başkan V.

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.