Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 31.03.2016 Tarihine Uzatılmıştır.

SİRKÜLER

03/13

             23/03/2016

KONU:

*Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 31.03.2016 Tarihine Uzatılmıştır.

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ 31.03.2016 TARİHİNE UZATILMIŞTIR:

Gelir İdaresi Başknalığı yayımlamış olduğu 23.03.2016 tarih ve VUK-81/2016-2 sayılı Sirkülerinde 2015 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatıldığını duyurmuştur.

25 Mart 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Söz konusu sirküler aşağıdadır.

Saygılarımızla,

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

    VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 81

Konusu: 2015 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.

Tarihi : 23/03/2016

Sayısı  : VUK-81 / 2016 -2

1. Giriş

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2015 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

25 Mart 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Duyurulur.

                                        Adnan ERTÜRK

                                      Gelir İdaresi Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.