Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 6 Ay Uzatıldı.

SİRKÜLER

12/02

03.12.2018

KONU :

* Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 6 Ay Uzatıldı.

 

YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİM SÜRESİ İLE YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLARIN BEYAN SÜRESİ 6 AY UZATILDI.

 

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin on üçüncü fıkrası hükmü gereğince;

 

  • Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30.11.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirmesi ve bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilmesi durumunda bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecektir. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31.12.2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir.

 

  • Yurt dışında bulunan varlıklar yine yurt dışında bulunan banka veya finans kurumlarından kullanılan ve 18.05.2018 tarihi itibariyle kanuni defterlere kayıtlı olan kredilerin en geç 30.11.2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. 

 

  • Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defterlerde yer alamayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası ile taşınmazların 30.11.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilmesi durumunda bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecektir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında tarh edilen vergi ise 31.12.2018 tarihine kadar ödenecektir.

 

30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu kanun maddesinde yer alan sürelerin bitim tarihi 6 ay uzatılmıştır.

 

Buna göre kanun maddesinde yer alan tarihi ve tarihi bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılarak 31.05.2019 ve 30.06.2019 olarak değiştirilmiştir.

 

Cumhurbaşkanı Kararı sirküler ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla.

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-12-02.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.