Yurt içi ve Yurt dışından Yapılan Döviz Kredi Borçlanmalarına Sınırlama Getirildi.

SİRKÜLER

01/36

31.01.2018

KONU:

* Yurt içi ve Yurt dışından Yapılan Döviz Kredi Borçlanmalarına Sınırlama Getirildi.

 

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN YAPILAN DÖVİZ KREDİ BORÇLANMALARINA SINIRLAMA GETİRİLDİ.

 

25.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişikliklere ilişkin özet açıklamalarımız bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

Yapılan değişiklik ile yurt dışından temin edilen krediler (Md.17) ile yurt içinden temin edilen krediler (Md.17/A) iki ayrı maddede yeniden düzenlenmiştir. Döviz Geliri ve Kredi Bakiyesi tanımları Karar kapsamına alınmıştır.

 1. Yurt dışından Temin Edilen Krediler:
 1. Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından Türk Lirası kredi temin etmeleri serbest olacaktır.
 2. Döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler bazı istisnalar dışında yurt dışından döviz kredisi temin edemeyecektir. (Örneğin; Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredilerinde, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredilerinde, KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında sayılan makine ve cihazların finansmanı için kullanılan döviz kredilerinde bu şart aranılmayacaktır.)
 3. Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından kullanacakları döviz kredilerine de sınırlama getirilmiştir. Buna göre; kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarının altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile kredi bakiyesi toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacaktır. Kredi bakiyesi 15 milyon ABD Dolarının altında olan Türkiye’de yerleşik kişilerin döviz kredisi kullanım talepleri sırasında son üç mali yıla ilişkin döviz gelirlerini mali müşavirler tarafından onaylanmış belgelerle tevsik etmeleri zorunludur. Ancak döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları bazı kredilerde bu sınırlama uygulanmayacaktır.
 4. Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler yurt dışından döviz kredisi kullanamayacaktır.
 5. Türkiye’de yerleşik kişiler yurt dışından dövize endeksli kredi kullanamayacaktır.
 1. Yurt İçinden Temin Edilen Krediler:
 1. Türkiye’de yerleşik kişilerin ithalat ve ihracat rejimlerine göre emtia kredisi açmaları serbesttir.
 2. Döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler bazı istisnalar dışında yurt içinden döviz kredisi temin edemeyecektir. (Örneğin; Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredilerinde, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredilerinde, KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında sayılan makine ve cihazların finansmanı için kullanılan döviz kredilerinde bu şart aranılmayacaktır.)
 1. Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt içinden kullanacakları döviz kredilerine de sınırlama getirilmiştir. Buna göre; kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarının altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile kredi bakiyesi toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacaktır. Kredi bakiyesi 15 milyon ABD Dolarının altında olan Türkiye’de yerleşik kişilerin döviz kredisi kullanım talepleri sırasında son üç mali yıla ilişkin döviz gelirlerini mali müşavirler tarafından onaylanmış belgelerle tevsik etmeleri zorunludur. Ancak döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları bazı kredilerde bu sınırlama uygulanmayacaktır.
 2. Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler yurt içinden döviz kredisi kullanamayacaktır.
 3. Türkiye’de yerleşik kişiler yurt içinden dövize endeksli kredi kullanamayacaktır.

Kararın yürürlüğe girdiği 02.05.2018 tarihinde açık bulunan ve kredi bakiyesi 15 milyon ABD dolarının altında olan Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yurt içinden veya yurt dışından temin edilmiş olan döviz kredileri, (Kararda kapsam dışı tutulanlar hariç) hiçbir şekilde döviz ve dövize endeksli kredi olarak yenilenmeyecektir.

Ayrıca karar kapsamında yapılan değişikliklere paralel olarak Türk parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2018-32/46) yayımlanmış ve karar kapsamındaki değişiklikler Tebliğ’e işlenmiştir.

Karar 02.05.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

2018/11185 sayılı Karar ve Tebliğ (No:2018-32/46) sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

SIRKULER EKI-01-36-2.docx
SIRKULER EKI-01-36-1.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.