2015

Yıl Sirküler No İçerik
2015 12/26 Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.
2015 12/24 2016 yılı için İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı.
2015 12/24 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisi tutarları belirlendi.Cep telefonu abonelik tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi tutarı arttırıldı.2016 Yılına ilişkin Emlak Vergisi tutarları hakkında genel tebliğ yayımlandı.2016 Yılına ilişkin Değerli Kağıt bedelleri b
2015 12/23 2016 Yılı Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları Belirlendi.
2015 12/22 Yeni Nesil ÖKC’lerin Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemine kaydı, satışı ve devri işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.
2015 12/21 Sinema, tiyatro, konser, spor müsabakaları ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemelerine ilişkin tebliğ yayımlandı.
2015 12/20 e-Tebligat Süresi 1 Nisan 2016 Tarihine Uzatıldı.
2015 12/19 Hava Yolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemelerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2015 12/18 E-arşiv uygulamasının kapsamını genişleten ve elektronik ticaretin izlenmesi kapsamında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme zorunluluğu getiren tebliğ yayımlandı.
2015 12/17 6446 Sayılı elektrik Piyasası kanununda yeralan bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
2015 12/16 İhracat ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerinde e-fatura düzenleme zorunluluğu 01.01.2017 tarihine ertelendi.
2015 12/15 2016 yılı için fatura ve amortisman sınırı ile VUK'daki diğer bazı tutar ve hadler belirlendi.
2015 12/14 Amortismana tabi sabit kıymetlerin faydalı ömürlerini ve amortisman oranlarını belirleyen listede değişiklikler yapılmıştır.
2015 12/13 Gelir Vergisi ile ilgili 2016 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi. 2006 Yılından önce ihraç edilmiş devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri için uygulanacak indirim oranı açıklandı.
2015 12/12 Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı.
2015 12/11 Yeni damga vergisi tutarları.
2015 12/10 Yeni harç tutarları
2015 12/09 Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunu 7.000,00 TL’ye İndiren Tebliğ Yayımlandı.
2015 12/08 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir
2015 12/07 Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin tebliğ taslağı hazırlanmıştır.
2015 12/06 64. Hükümet Tarafından Açıklanan 2016 Yılı Eylem Planında Vergi Ve Ekonomik Hayatla İlgili Yapılması Öngörülen Önemli Düzenlemeler Yer Almaktadır.
2015 12/05 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 08.12.2015 tarihinde TBMM'ye Sunuldu.
2015 12/04 E-Fatura Ve E-Defter Başvuruları Hakkında Duyuru Yayımlandı.
2015 12/03 E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslağı Yayımlandı.
2015 12/02 E.Beyanname ile ilgili duyurular
2015 12/01 Bazı Mükellefler için zorunlu e.arşiv uygulamasına 1 Ocak 2016 da geçiliyor.
2015 11/09 Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
2015 11/08 İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2015 11/07 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı.
2015 11/06 Türkiye ile Senegal Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İmzalandı.
2015 11/05 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.
2015 11/04 Yeniden Değerleme Oranı 2015 Yılı İçin %5,58 Olarak Tespit Edilmiştir.
2015 11/03 3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yatırım İndirimi Endeksleme Oranı
2015 11/02 Nakit Sermaye Arttırımlarında Kurumlar Vergisi İndirimi
2015 11/01 Nevi Değişikliği Durumunda E.Defter Uygulamasında Yapılması Gerekenler
2015 10/05 01.01.2016 tarihinden itibaren başlayacak olan elektronik uygulamalar ile ilgili hatırlatmalar.
2015 10/04 Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.
2015 10/03 Artvin’e bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerininde 6111 ve 6552 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borçlara dair genel tebliğ yayımlandı.
2015 10/02 E.Defter uygulama kılavuzu güncellendi.
2015 10/01 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
2015 09/07 Ağustos Ayı Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
2015 09/06 Elektronik Ticaret Faaliyetlerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
2015 09/05 Ağustos Dönemi Muhatasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Ba-Bs Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı.
2015 09/04 Nakit Sermaye Artırımına Getirilen Teşvike İlişkin 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
2015 09/03 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.
2015 09/02 1 Eylül 2015 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti.
2015 09/01 Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
2015 08/08 Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
2015 08/07 Elektronik Tebligat Uygulamasını Düzenleyen Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı.
2015 08/06 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
2015 08/05 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Tebliğ Yayınlandı.
2015 08/04 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin tebliğ yayımlandı.
2015 08/03 KDV İade Rehberleri Yayınlandı.
2015 08/02 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yeralan mallara ilişkin tebliğ yayımlandı.
2015 08/01 Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında genişletilmiş bilgi değişimi yoluyla uluslararası vergi uyumunun artırılması anlaşması imzalanmıştır.
2015 07/11 Maliye Bakanlığı Elektronik Tebligatın Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Taslağı Hazırladı.
2015 07/10 Uyap’ta Elektronik Tebligat Uygulaması Başladı.
2015 07/09 2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yatırım indirimi endeksleme oranı
2015 07/08 Çalışanlara yapılan yardımlara 01.07.2015 tarihinden itibaren uygulanacak vergi ve sigorta istisnası tutarları
2015 07/07 Türkiye ile Almanya arasındaki çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik anlaşma hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2015 07/06 Vergiden istisna gündelik tutarları.
2015 07/05 Kıdem tazminatı tavanı arttı.
2015 07/04 Tahvil ve Bonoların 2015 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak borsa rayici.
2015 07/03 1 Temmuz’dan itibaren uygulanacak asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın tutarları
2015 07/02 İkinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2015 07/01 Nakit Sermaye Artırımında Uygulanacak Faiz İndirim Oranları Belirlendi.
2015 06/12 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ yayımlandı
2015 06/11 Mali Tatil 1 Temmuzda başlıyor.
2015 06/10 Maliye Bakanlığı 250.000,00 TL ve üzeri vergi borcu olan mükellefleri ilan edecek.
2015 06/09 E.Fatura uygulamasına dahil olanlar mal ihracatı işlemlerinde e.fatura düzenleyecektir.
2015 06/08 E.Fatura ve E.Defter uygulamasının kapsamı genişletildi.
2015 06/07 Elektronik Yoklamaya İlişkin Usul Ve Esasları Düzenleyen VUK Tebliği Yayımlandı.
2015 06/06 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır.
2015 06/05 Araç Kiralama Şirketlerine Kiralanan Araç Bilgileri ile Aracı Kiralayanalara İlişkin Bilgileri Kayıt Altına Alma Zorunluluğu Getirildi
2015 06/04 1 Sıra No.lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ yayımlandı
2015 06/03 1 Sıra No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ yayımlandı
2015 06/02 ELÜS Alım Satım Belgesi Vergi Usul Kanunu Uyarınca Düzenlenmesi Zorunlu Belgeler Kapsamına Alındı
2015 06/01 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Tebliğler Yayımlandı
2015 05/03 Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetlere KDV İstisnası Getirildi.
2015 05/02 Mayıs ayından itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları.
2015 05/01 Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
2015 04/24 Elektronik Ticareti Düzenleyen Kanun 1 Mayıs 2015 Tarihinde Yürülüğe Giriyor.
2015 04/23 E-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması işlemlerinin yerine getirilme süresi 29 Mayıs 2015 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2015 04/22 6645 sayılı kanunla İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında düzenlemeler yapıldı.
2015 04/21 E-defter uygulaması hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın önemli bir duyurusu.
2015 04/20 Yatırım indirimi endeksleme oranı
2015 04/19 Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları
2015 04/18 6645 sayılı Kanunla bazı vergi düzenlemeleri yapıldı.
2015 04/17 Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı.
2015 04/16 Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (Buluş Kazançları İstisnası)
2015 04/15 Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresi Uzatıldı
2015 04/14 Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı
2015 04/13 (II) sayılı listedeki taşıtlara ilişkin ÖTV Uygulama Genel Tebliği yayımlandı.
2015 04/12 E.Defter uygulama kılavuzu güncellendi.
2015 04/11 E.Defter ile ilgili duyurular
2015 04/10 449 Sıra No’lu Vergi usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
2015 04/08 Bazı malların vadeli ithalatında KKDF sıfıra indirildi.
2015 04/07 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.
2015 04/06 Ev hizmetlerinde çalışanların ücretlerinde vergi istisnası uygulaması hakkında GİB sirküleri yayımlandı.
2015 04/05 Vergi Kanunları ve diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapan 6637 sayılı Kanun yayımlandı.
2015 04/04 E.Fatura, E.Defter ve E.Bilet ile ilgili genel tebliğlerde değişiklik yapıldı.
2015 04/03 Prim tahsilatlarına ilişkin SGK duyurusu.
2015 04/02 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı elektronik tebligat sistemine ilişkin yönetmelik yayımlandı.
2015 04/01 Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin kesin mizan bildirimlerinin verilme süresi ile e.defter tutanlarca 31 Mart 2015 tarihine kadar GİB sistemine yüklenmesi gereken ' Elektronik Defter Beratları 'nın yüklenme süresi uzatıldı.
2015 03/12 2014 Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi uzatıldı.
2015 03/11 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı
2015 03/10 Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile şubat ayına ait bazı beyanname ve bildirimlerin verilme süresi uzatıldı.
2015 03/09 ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'ne göre Müteselsil Sorumluluk
2015 03/08 Vergi Kanunlarında bazı değişiklikler yapılmasını öngören Kanun teklifi
2015 03/07 (B) Cetvelindeki Bazı Mallarda ÖTV Tevkifat Uygulamasının Kapsamı Genişletildi.
2015 03/06 Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.
2015 03/05 (I) sayılı listedeki mallara ilişkin ÖTV Uygulama Genel Tebliği yayımlandı.
2015 03/04 E.Defter uygulama kılavuzu yayımlandı.
2015 03/03 Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi başladı.
2015 03/02 Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitesine ait yönetmelikte değişiklik yapıldı.
2015 03/01 Şirketlerin elektronik ortamda yapacakları kurullarla ilgili tebliğlerde değişiklikler yapıldı.
2015 02/10 Kasa ve Ortaklar Cari Hesabını Düzelten Mükelleflere Tecil-Taksitlendirme İmkanı Sağlandı
2015 02/09 Ocak 2015 Dönemine ait Damga Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.
2015 02/08 Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.
2015 02/07 Maden Kanunu ve diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapıldı.
2015 02/06 Prim teşviklerinden yersiz yararlanılan dönemlerin e-bildirge ekranında görüntülenebilmesine ilişkin SGK duyurusu
2015 02/05 Bazı Kamu Alacaklarını Yeniden Yapılandıran 6552 Sayılı Kanunla İlgili İç Genelge
2015 02/04 KDV ve Muhtasar beyannamelere yeni satır ve bölümler eklendi.
2015 02/03 Bazı mallarla ilgili KDV oranları değiştirildi.
2015 02/02 2014 yıl sonu döviz değerlemelerine esas kurlar
2015 02/01 Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı genişletildi
2015 01/15 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
2015 01/14 Gelir İdaresi Başkanlığı'nın E-fatura web sayfasında yer alan duyurular
2015 01/13 Çalışanlarla ilgili 2015 yılına ilişkin bazı vergi ve sigorta bilgileri.
2015 01/12 Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi
2015 01/10 Vergiden istisna gündelik tutarları.
2015 01/09 Yeni Kıdem tazminatı tavanı
2015 01/08 Diğer Vergilerdeki Artışlar
2015 01/07 Bazı mallara uygulanan ÖTV oran ve tutarları ile Tütün Fonu tutarında değişiklik yapıldı.
2015 01/06 2014 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.
2015 01/05 Bazı mükelleflere belirli kayıtları elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza etme zorunluluğu getiren 431 Nolu VUK Genel Tebliği hakkında açıklamalar yapıldı.
2015 01/04 Ücretlerde uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları.
2015 01/03 KGMDSK kararı yayımlandı.
2015 01/02 E.Arşiv uygulaması ile ilgili 433 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı
2015 01/01 Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.
2015 0/16 Mükellef bilgileri bildirimi yürürlükten kaldırıldı.

2017

Yıl Sirküler No İçerik
2017 12/24 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.
2017 12/23 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Birim Metrekare Değerlerine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 12/22 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları Belirlendi.
2017 12/21 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği 426 ve 483 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapıldı.
2017 12/20 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 3) Yayımlandı.
2017 12/19 2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin SGK Tarafından Duyuru Yayımlandı.
2017 12/18 Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerdeki Gelir Vergisi Tevkifatının Süresi Uzatıldı
2017 12/17 Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzunun Elektronik Ortamda Düzenlenmesine İlişkin 487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 12/16 Defter-Beyan Sistemine yönelik olarak 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
2017 12/15 Vergi İdaresi Tarafından Mükelleflere Yapılacak Tebliğlerin Usul ve Esaslarına İlişkin 485 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 12/14 Çalışan Sayısı 50 İle 99 Arasında Olan İşyerleri Çalışanlarını 01.01.2018 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.
2017 12/13 Kira Gelirlerinde % 15’e Düşen Götürü Gider Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.
2017 12/12 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de Yapılan Değişiklik İle 1 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere aylık prim ve hizmet belgesi birleştirilerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adıyla tek beyanname Verilmesi, Amasya, Bartın
2017 12/11 Elektronik Belge Olarak Düzenlenecek, İletilecek, Muhafaza ve İbraz Edilecek Sevk İrsaliyesi, Serbest Meslek Makbuzu ve Müstahsil Makbuzu İçin Hazırlanan 487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.
2017 12/10 Serbest Meslek Erbabı, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İle Basit Usule Tabi Olan Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderil
2017 12/09 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğinde Yer Alan Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü Yeniden Düzenlenmiştir.
2017 12/08 2017 Yılı Eylül, Ekim Kasım ve Aralık Aylarında Aylık Net Ücreti 1.404,06 TL'nin Altına Düşenlere Uygulanacak İlave Asgari Geçim İndirimine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.
2017 12/07 7061 Sayılı Kanun İle Diğer Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
2017 12/06 7061 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
2017 12/05 7061 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
2017 12/04 Ödemesi 2017 Yılı Aralık Ayına Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına Ait SGK Prim Tutarı İle 2017 Yılı Kasım Ayına Ait SGK Prim Tutarlarının Ödeme Süresinde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 12/03 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
2017 12/02 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.
2017 12/01 7061 Sayılı ”Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” TBMM'de Kabul Edilmiştir.
2017 11/10 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylandığına İlişkin BKK Yayımlandı.
2017 11/09 Ekim 2017 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
2017 11/08 Yeniden Değerleme Oranı 2017 Yılı İçin %14,47 Olarak Tespit Edilmiştir
2017 11/07 Geçici İhracat e-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Açıklama Yapılmıştır.
2017 11/06 Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükellefler İçin Dilekçe Örneği İle Form Yayımlanmıştır
2017 11/05 Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Güncellenmiştir.
2017 11/04 Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 11/03 e-Beyanname Uygulamasına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 11/02 2017 / Eylül Ayına İlişkin SGK Prim Ödeme Süresi Uzatıldı.
2017 11/01 KDV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır
2017 10/08 Bedelsiz İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Açıklama Yapılmıştır.
2017 10/07 Ertelenen Sigorta Primleri KDV Mahsubuyla Ödenebilecektir.
2017 10/06 Endeksleme Oranları Açıklandı.
2017 10/05 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yer Alan Mükelleflerin Kazançlarının, Gayri Maddi Hakların Satılması, Devri veya Kiralanmasından Elde Edilmesi Halinde İstisna Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir
2017 10/04 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanımına İlişkin 483 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 10/03 E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2017 10/02 SGK Tarafından Ödeme Vadesi Ertelenen Sosyal Sigorta Primlerine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır
2017 10/01 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
2017 09/08 Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM'ye Sunulmuştur.
2017 09/07 Altına Dayalı İhraç Edilen DİBS İle Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Oranı % 0 Belirlendi.
2017 09/06 Serbest Meslek Hizmetlerine İlişkin 4 Seri No'lu Çifte Vergiyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 09/05 Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Artırıldı.
2017 09/04 KDV 1 Beyannamesinde Yer Alacak Belge Sayısı Beyanı Ertelenmiştir.
2017 09/03 Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemeler Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır.
2017 09/02 Pişmanlık ve Islah Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
2017 09/01 KDV 1 Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 08/09 2017 Temmuz Ayına Ait Sigorta Primi Ödemesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlanmıştır.
2017 08/08 Olağanüstü Hal Kapsamında 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Yapılan Vergisel Düzenlemeler.
2017 08/07 e-Defter Paketinde Güncelleme Yapılmıştır.
2017 08/06 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olacaktır.
2017 08/05 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2018 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Tebliğ Yayınlandı.
2017 08/04 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır.
2017 08/03 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.
2017 08/02 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)-1 Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 08/01 İndirimli Kurumlar Vergisi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Hatırlatma.
2017 07/24 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlaveler Yapılmıştır.
2017 07/23 Kıymetli Taşların İthalinde KKDF Oranı Düşürüldü.
2017 07/22 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmıştır.
2017 07/21 LPG Teslimleri İle Bazı Petrol Ürünlerinin KDV Oranı ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır.
2017 07/20 Motorlu Taşıtların Hurdaya Ayrılmasına İlişkin 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.
2017 07/19 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından e-fatura ve e-bilet Uygulamalarına İlişkin Duyurular Yayımlanmıştır.
2017 07/18 e-Defter Paketinde Güncelleme Yapılmıştır.
2017 07/17 İzaha Davet Müessesesine İlişkin 482 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 07/16 Türkiye-Man Adası “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın Onaylanması Kararlaştırıldı.
2017 07/15 Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 07/14 2018 yılı Emlak Vergi değerinin tespitine ilişkin arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri mükelleflerce dava konusu edilebilir.
2017 07/13 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada 1 Haziran 2017’den Sonra İşe Alınanlarda Yeni uygulama.
2017 07/12 Bedelsiz İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Yaşanan Aksaklıklar İle İlgili Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Açıklama Yapılmıştır.
2017 07/11 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklikler Yapılmıştır.
2017 07/10 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2017 07/09 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu’nun Taksit Ödemeleri Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 07/08 İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Yaşanan Aksaklılar İle İlgili Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Açıklama Yapılmıştır.
2017 07/07 Gelir Vergisinden İstisna Tutulan Yurt içi ve Yurt dışı Gündelik (Harcırah) Tutarları 01.07.2017-31.12.2017 Dönemi İçin Yeniden Belirlenmiştir.
2017 07/06 İkinci Geçici Vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2017 07/05 01.07.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak, Gelir Vergisinden İstisna Tutulan Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çalışanlara Yapılan Çocuk Yardımları İstisna Tutarı.
2017 07/04 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı.
2017 07/03 Vergi ve Ceza Borcu Olan Mükelleflerin Açıklanmasına İlişkin 481 No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 07/02 E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2017 07/01 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 06/12 ÖTV (III) Sayılı Listenin (B) Cetveline İlişkin BKK Yayımlandı.
2017 06/11 Çalışan Sayısı 100 Ve Üzerinde Olan İşyerlerinde, Çalışanların 01.07.2017 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.
2017 06/10 ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2017 06/09 Beyanname Verilme Süreleri İle 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin GİB Hatırlatması Yayımlanmıştır.
2017 06/08 KDV İade Alacağının ÖTV Borçlarına Mahsubunu Düzenleyen 13 Seri No.lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır.
2017 06/07 İhracatta E-Fatura Zorunluluğuna İlişkin GİB Duyurusu Yayımlanmıştır.
2017 06/06 İşyeri ve Konut Kiralama İşlemlerine İlişkin Yapılacak Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklik Yapıldı.
2017 06/05 Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklikler Yapıldı.
2017 06/04 7020 Sayılı Kanun İle İlgili SGK Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Soru ve Cevaplar yayımlandı.
2017 06/03 7020 Sayılı Kanun İle İlgili SGK Genelgesi yayımlandı.
2017 06/02 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2017 06/01 1 ve 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliğleri Yayımlandı.
2017 05/15 7020 Sayılı ”Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı.
2017 05/14 Vergi Yapılandırmanızın Bozulmaması İçin İlk İki Taksitinizi Ödemeyi Unutmayın! Son Gün 31 Mayıs 2017
2017 05/13 Nisan 2017 Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı
2017 05/12 Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerleri İçin Asgari Ücret Desteğine Esas Günlük Kazanç Tutarı Ayrıca Belirlendi.
2017 05/11 Nisan 2017 Dönemine Ait Aylık Muhtasar,Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 26 Mayıs 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.
2017 05/10 İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2017 05/09 Varlık Barışı 30.06.2017 Tarihinde Sona Eriyor.
2017 05/08 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Zorunluluğa İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır
2017 05/07 Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemeler Hakkında Karar Yayınlanmıştır.
2017 05/06 Birinci Geçici Vergi için bazı hatırlatmalar.
2017 05/05 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No.lu Tebliğ yayımlandı.
2017 05/04 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2017 05/03 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Plan Bütçe Komisyonunda
2017 05/02 2017 Mart ayına ait sigorta primi ödemesine ilişkin SGK duyuru yayımlamıştır.
2017 05/01 Mobilyada KDV Oranını Düşüren, Beyaz Eşyada ÖTV Oranını sıfırlayan Bakanlar Kurulu Kararının Süresi 30.09.2017 tarihine kadar uzatıldı.
2017 04/12 İndirimli Kurumlar Vergisi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Hatırlatma.
2017 04/11 Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatıldı.
2017 04/10 Mart 2017 Dönemine ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süreleri uzatılmıştır.
2017 04/09 Ödeme Vadesi Ertelenen Aralık 2016 Dönemine Ait Sosyal Sigorta Primlerinin Hangi Dönemde Gider Yazılacağına İlişkin Gelir İdaresi Görüşünü Açıkladı.
2017 04/08 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun (Ek 2 Formu) doldurulması ile ilgili hatırlatma.
2017 04/07 İlave istihdama ilişkin teşvikin uygulamasında değişiklik yapan SGK Genelgesi yayımlandı.
2017 04/06 Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik yapılmıştır.
2017 04/05 Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Teslim Yapanlarla İlgili Olarak KDV Beyanname Değişikliği Duyurusu.
2017 04/04 2010 yılı OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi Vergi Denetim Kurulu Sitesinde yayımlandı.
2017 04/03 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2017 04/02 479 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
2017 04/01 Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2017 03/13 Alt İşverenlerce Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili Ek-8 Bildiriminin verilmesine ilişkin SGK duyurusu yayımlandı.
2017 03/12 Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesine ilişkin bildirimin verilme süresi 02.05.2017 tarihine uzatıldı.
2017 03/11 İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı.
2017 03/10 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme Süreleri uzatıldı
2017 03/09 6824 Sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler.
2017 03/08 İlave istihdama ilişkin teşvikin uygulanmasına yönelik tebliğ yayımlandı.
2017 03/07 Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşım Sözleşmelerinde Damga Vergisi oranı sıfıra (0) Gayrimenkul Devirlerinde Tapu Harcı binde 15’ e düşürülmüş ve KKDF oranı yeniden belirlenmiştir.
2017 03/06 Elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bunların şube ve temsilcilerinin vergilendirilmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.
2017 03/05 GEKSİS Kılavuzu güncellenmiştir.
2017 03/04 6824 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler.
2017 03/03 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.
2017 03/02 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri’nde (Seri No:4 ve Seri No:6) değişiklik yapılmıştır.
2017 03/01 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme dönemi başladı.
2017 02/18 Muhtasar Beyanname ile "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" nin birleştirilmesine ilişkin önemli duyuru.
2017 02/17 Elektronik defterlerin oluşturulması ve imzalanması süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatıldı.
2017 02/16 Prim borçlarının ertelenmemesi yönündeki beyanların değiştirilmesine ilişkin duyuru yayımlanmıştır.
2017 02/15 Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklikler Yapıldı.
2017 02/14 Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Diğer Değişiklikler.
2017 02/13 2017 Yılında uygulanacak asgari ücret prim devlet desteği hakkında karar yayımlandı.
2017 02/12 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2017 02/11 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
2017 02/10 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) yayımlandı.
2017 02/09 6736 Sayılı Kanunun SGK alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin süre uzatımı hakkında SGK duyurusu yayımlandı.
2017 02/08 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.
2017 02/07 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
2017 02/06 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır.
2017 02/05 İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişiklikle ilgili uygulama değişmiştir.
2017 02/04 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 17 Şubat 2017 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
2017 02/03 31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE DİKKATE ALINACAK DÖVİZ KURLARI YAYIMLANDI
2017 02/02 Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Denizaltı Karayolu Tünellerinin Geçiş Ücretlerinde KDV Oranı %8 Olarak Belirlendi.
2017 02/02 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı.
2017 02/01 Damga vergisi, Bazı KDV oranları ile bazı mallara uygulanan ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı.
2017 01/20 6736 Sayıl Kanun Genel Tebliği yayımlandı.
2017 01/19 6770 sayılı kanun ile vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler.
2017 01/18 6770 Sayılı Kanun ile SGK prim ödemelerinin bir kısmı ertelendi.
2017 01/17 6736 sayılı kanun kapsamında borç yapılandırması bozulanlara yeniden yararlanma imkanı getirildi, taksit ödeme süreleri uzatıldı.
2017 01/16 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı.
2017 01/15 Bazı illerdeki işyerleri için uygulanan 6 puanlık ilave sigorta primi teşvikinin süresi uzatıldı.
2017 01/14 Vergiden istisna yurtiçi ve yurtdışı gündelik tutarları.
2017 01/13 Nakit Sermaye artırımında 2016 yılında indirim olarak dikkate alınacak tutarın hesaplanmasında esas alınacak faiz oranı.
2017 01/12 Yabancıların istisnai olarak Türk Vatandaşlığı alması ile ilgili değişiklikler.
2017 01/11 Çalışanlara yapılan yardımlara 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında uygulanacak vergi ve sigorta istisnası tutarları.
2017 01/10 2016 yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.
2017 01/09 Devreden yatırıma katkı tutarının endekslemesi.
2017 01/08 Kıdem tazminatı tavanı arttı.
2017 01/07 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan 11 Seri Nolu Tebliğ yayımlandı.
2017 01/06 Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı düzenleyen yönetmelik yayımlandı.
2017 01/05 Asgari Geçim İndirimi tutarları.
2017 01/04 Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak borç ödemelerinin süresi uzatıldı.
2017 01/03 Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.
2017 01/02 e-Fatura ve e-Defter başvuruları ile ilgili duyuru.
2017 01/01 Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını ilan etti.

© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.