2015

Yıl Sirküler No İçerik
2015 12/26 Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.
2015 12/24 2016 yılı için İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı.
2015 12/24 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisi tutarları belirlendi.Cep telefonu abonelik tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi tutarı arttırıldı.2016 Yılına ilişkin Emlak Vergisi tutarları hakkında genel tebliğ yayımlandı.2016 Yılına ilişkin Değerli Kağıt bedelleri b
2015 12/23 2016 Yılı Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları Belirlendi.
2015 12/22 Yeni Nesil ÖKC’lerin Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemine kaydı, satışı ve devri işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.
2015 12/21 Sinema, tiyatro, konser, spor müsabakaları ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemelerine ilişkin tebliğ yayımlandı.
2015 12/20 e-Tebligat Süresi 1 Nisan 2016 Tarihine Uzatıldı.
2015 12/19 Hava Yolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemelerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2015 12/18 E-arşiv uygulamasının kapsamını genişleten ve elektronik ticaretin izlenmesi kapsamında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme zorunluluğu getiren tebliğ yayımlandı.
2015 12/17 6446 Sayılı elektrik Piyasası kanununda yeralan bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
2015 12/16 İhracat ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerinde e-fatura düzenleme zorunluluğu 01.01.2017 tarihine ertelendi.
2015 12/15 2016 yılı için fatura ve amortisman sınırı ile VUK'daki diğer bazı tutar ve hadler belirlendi.
2015 12/14 Amortismana tabi sabit kıymetlerin faydalı ömürlerini ve amortisman oranlarını belirleyen listede değişiklikler yapılmıştır.
2015 12/13 Gelir Vergisi ile ilgili 2016 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi. 2006 Yılından önce ihraç edilmiş devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri için uygulanacak indirim oranı açıklandı.
2015 12/12 Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı.
2015 12/11 Yeni damga vergisi tutarları.
2015 12/10 Yeni harç tutarları
2015 12/09 Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunu 7.000,00 TL’ye İndiren Tebliğ Yayımlandı.
2015 12/08 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir
2015 12/07 Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin tebliğ taslağı hazırlanmıştır.
2015 12/06 64. Hükümet Tarafından Açıklanan 2016 Yılı Eylem Planında Vergi Ve Ekonomik Hayatla İlgili Yapılması Öngörülen Önemli Düzenlemeler Yer Almaktadır.
2015 12/05 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 08.12.2015 tarihinde TBMM'ye Sunuldu.
2015 12/04 E-Fatura Ve E-Defter Başvuruları Hakkında Duyuru Yayımlandı.
2015 12/03 E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslağı Yayımlandı.
2015 12/02 E.Beyanname ile ilgili duyurular
2015 12/01 Bazı Mükellefler için zorunlu e.arşiv uygulamasına 1 Ocak 2016 da geçiliyor.
2015 11/09 Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
2015 11/08 İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2015 11/07 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı.
2015 11/06 Türkiye ile Senegal Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İmzalandı.
2015 11/05 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.
2015 11/04 Yeniden Değerleme Oranı 2015 Yılı İçin %5,58 Olarak Tespit Edilmiştir.
2015 11/03 3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yatırım İndirimi Endeksleme Oranı
2015 11/02 Nakit Sermaye Arttırımlarında Kurumlar Vergisi İndirimi
2015 11/01 Nevi Değişikliği Durumunda E.Defter Uygulamasında Yapılması Gerekenler
2015 10/05 01.01.2016 tarihinden itibaren başlayacak olan elektronik uygulamalar ile ilgili hatırlatmalar.
2015 10/04 Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.
2015 10/03 Artvin’e bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerininde 6111 ve 6552 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borçlara dair genel tebliğ yayımlandı.
2015 10/02 E.Defter uygulama kılavuzu güncellendi.
2015 10/01 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
2015 09/07 Ağustos Ayı Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
2015 09/06 Elektronik Ticaret Faaliyetlerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
2015 09/05 Ağustos Dönemi Muhatasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Ba-Bs Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı.
2015 09/04 Nakit Sermaye Artırımına Getirilen Teşvike İlişkin 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
2015 09/03 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.
2015 09/02 1 Eylül 2015 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti.
2015 09/01 Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
2015 08/08 Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
2015 08/07 Elektronik Tebligat Uygulamasını Düzenleyen Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı.
2015 08/06 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
2015 08/05 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Tebliğ Yayınlandı.
2015 08/04 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin tebliğ yayımlandı.
2015 08/03 KDV İade Rehberleri Yayınlandı.
2015 08/02 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yeralan mallara ilişkin tebliğ yayımlandı.
2015 08/01 Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında genişletilmiş bilgi değişimi yoluyla uluslararası vergi uyumunun artırılması anlaşması imzalanmıştır.
2015 07/11 Maliye Bakanlığı Elektronik Tebligatın Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Taslağı Hazırladı.
2015 07/10 Uyap’ta Elektronik Tebligat Uygulaması Başladı.
2015 07/09 2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yatırım indirimi endeksleme oranı
2015 07/08 Çalışanlara yapılan yardımlara 01.07.2015 tarihinden itibaren uygulanacak vergi ve sigorta istisnası tutarları
2015 07/07 Türkiye ile Almanya arasındaki çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik anlaşma hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2015 07/06 Vergiden istisna gündelik tutarları.
2015 07/05 Kıdem tazminatı tavanı arttı.
2015 07/04 Tahvil ve Bonoların 2015 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak borsa rayici.
2015 07/03 1 Temmuz’dan itibaren uygulanacak asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın tutarları
2015 07/02 İkinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2015 07/01 Nakit Sermaye Artırımında Uygulanacak Faiz İndirim Oranları Belirlendi.
2015 06/12 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ yayımlandı
2015 06/11 Mali Tatil 1 Temmuzda başlıyor.
2015 06/10 Maliye Bakanlığı 250.000,00 TL ve üzeri vergi borcu olan mükellefleri ilan edecek.
2015 06/09 E.Fatura uygulamasına dahil olanlar mal ihracatı işlemlerinde e.fatura düzenleyecektir.
2015 06/08 E.Fatura ve E.Defter uygulamasının kapsamı genişletildi.
2015 06/07 Elektronik Yoklamaya İlişkin Usul Ve Esasları Düzenleyen VUK Tebliği Yayımlandı.
2015 06/06 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır.
2015 06/05 Araç Kiralama Şirketlerine Kiralanan Araç Bilgileri ile Aracı Kiralayanalara İlişkin Bilgileri Kayıt Altına Alma Zorunluluğu Getirildi
2015 06/04 1 Sıra No.lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ yayımlandı
2015 06/03 1 Sıra No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ yayımlandı
2015 06/02 ELÜS Alım Satım Belgesi Vergi Usul Kanunu Uyarınca Düzenlenmesi Zorunlu Belgeler Kapsamına Alındı
2015 06/01 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Tebliğler Yayımlandı
2015 05/03 Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetlere KDV İstisnası Getirildi.
2015 05/02 Mayıs ayından itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları.
2015 05/01 Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
2015 04/24 Elektronik Ticareti Düzenleyen Kanun 1 Mayıs 2015 Tarihinde Yürülüğe Giriyor.
2015 04/23 E-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması işlemlerinin yerine getirilme süresi 29 Mayıs 2015 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2015 04/22 6645 sayılı kanunla İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında düzenlemeler yapıldı.
2015 04/21 E-defter uygulaması hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın önemli bir duyurusu.
2015 04/20 Yatırım indirimi endeksleme oranı
2015 04/19 Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları
2015 04/18 6645 sayılı Kanunla bazı vergi düzenlemeleri yapıldı.
2015 04/17 Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı.
2015 04/16 Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (Buluş Kazançları İstisnası)
2015 04/15 Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresi Uzatıldı
2015 04/14 Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı
2015 04/13 (II) sayılı listedeki taşıtlara ilişkin ÖTV Uygulama Genel Tebliği yayımlandı.
2015 04/12 E.Defter uygulama kılavuzu güncellendi.
2015 04/11 E.Defter ile ilgili duyurular
2015 04/10 449 Sıra No’lu Vergi usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
2015 04/08 Bazı malların vadeli ithalatında KKDF sıfıra indirildi.
2015 04/07 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.
2015 04/06 Ev hizmetlerinde çalışanların ücretlerinde vergi istisnası uygulaması hakkında GİB sirküleri yayımlandı.
2015 04/05 Vergi Kanunları ve diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapan 6637 sayılı Kanun yayımlandı.
2015 04/04 E.Fatura, E.Defter ve E.Bilet ile ilgili genel tebliğlerde değişiklik yapıldı.
2015 04/03 Prim tahsilatlarına ilişkin SGK duyurusu.
2015 04/02 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı elektronik tebligat sistemine ilişkin yönetmelik yayımlandı.
2015 04/01 Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin kesin mizan bildirimlerinin verilme süresi ile e.defter tutanlarca 31 Mart 2015 tarihine kadar GİB sistemine yüklenmesi gereken ' Elektronik Defter Beratları 'nın yüklenme süresi uzatıldı.
2015 03/12 2014 Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi uzatıldı.
2015 03/11 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı
2015 03/10 Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile şubat ayına ait bazı beyanname ve bildirimlerin verilme süresi uzatıldı.
2015 03/09 ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'ne göre Müteselsil Sorumluluk
2015 03/08 Vergi Kanunlarında bazı değişiklikler yapılmasını öngören Kanun teklifi
2015 03/07 (B) Cetvelindeki Bazı Mallarda ÖTV Tevkifat Uygulamasının Kapsamı Genişletildi.
2015 03/06 Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.
2015 03/05 (I) sayılı listedeki mallara ilişkin ÖTV Uygulama Genel Tebliği yayımlandı.
2015 03/04 E.Defter uygulama kılavuzu yayımlandı.
2015 03/03 Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi başladı.
2015 03/02 Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitesine ait yönetmelikte değişiklik yapıldı.
2015 03/01 Şirketlerin elektronik ortamda yapacakları kurullarla ilgili tebliğlerde değişiklikler yapıldı.
2015 02/10 Kasa ve Ortaklar Cari Hesabını Düzelten Mükelleflere Tecil-Taksitlendirme İmkanı Sağlandı
2015 02/09 Ocak 2015 Dönemine ait Damga Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.
2015 02/08 Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.
2015 02/07 Maden Kanunu ve diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapıldı.
2015 02/06 Prim teşviklerinden yersiz yararlanılan dönemlerin e-bildirge ekranında görüntülenebilmesine ilişkin SGK duyurusu
2015 02/05 Bazı Kamu Alacaklarını Yeniden Yapılandıran 6552 Sayılı Kanunla İlgili İç Genelge
2015 02/04 KDV ve Muhtasar beyannamelere yeni satır ve bölümler eklendi.
2015 02/03 Bazı mallarla ilgili KDV oranları değiştirildi.
2015 02/02 2014 yıl sonu döviz değerlemelerine esas kurlar
2015 02/01 Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı genişletildi
2015 01/15 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
2015 01/14 Gelir İdaresi Başkanlığı'nın E-fatura web sayfasında yer alan duyurular
2015 01/13 Çalışanlarla ilgili 2015 yılına ilişkin bazı vergi ve sigorta bilgileri.
2015 01/12 Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi
2015 01/10 Vergiden istisna gündelik tutarları.
2015 01/09 Yeni Kıdem tazminatı tavanı
2015 01/08 Diğer Vergilerdeki Artışlar
2015 01/07 Bazı mallara uygulanan ÖTV oran ve tutarları ile Tütün Fonu tutarında değişiklik yapıldı.
2015 01/06 2014 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.
2015 01/05 Bazı mükelleflere belirli kayıtları elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza etme zorunluluğu getiren 431 Nolu VUK Genel Tebliği hakkında açıklamalar yapıldı.
2015 01/04 Ücretlerde uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları.
2015 01/03 KGMDSK kararı yayımlandı.
2015 01/02 E.Arşiv uygulaması ile ilgili 433 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı
2015 01/01 Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.
2015 0/16 Mükellef bilgileri bildirimi yürürlükten kaldırıldı.

2018

Yıl Sirküler No İçerik
2018 12/13 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Ödemelerini Yerine Getirmeyenlere Yeni İmkan Tanıyan Kanun Yayımlandı.
2018 12/12 2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.
2018 12/11 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı. 27.12.2018
2018 12/10 2019 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi.
2018 12/09 Asgari Ücret Ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Değişti.27.12.2018
2018 12/08 Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Sigorta Primi Teşvikinin Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı.
2018 12/07 İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere veya Buna Aracılık Edenlere Yapılacak Ödemelerde Vergi Tevkifatının Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2018 12/06 Elektronik Ortamda Satışı Yapılan Yayınların KDV Oranı Arttırıldı.
2018 12/05 Çalışan Sayısı 5 İle 9 Arasında Olan İşyerleri, Çalışanlarını 01.01.2019 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.
2018 12/04 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı
2018 12/03 Mali Mühürün Süresinin Dolması, Arızalanması, Çalınması ve Kaybolması Durumlarına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2018 12/02 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 6 Ay Uzatıldı.
2018 12/01 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklikler Yapıldı.
2018 11/11 Yeniden Değerleme Oranı 2018 Yılı İçin %23,73 Olarak Tespit Edilmiştir. 30.11.2018
2018 11/10 Uyumlu İşverenlerin SGK Borçlarının Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı Tanıyan Genelge Yayımlandı.
2018 11/09 Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi Uygulaması Hakkında Sirküler Yayımlandı.
2018 11/08 Sözleşmelerin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Düzenlenip Düzenlenmeyeceğini Belirleyen 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapıldı.
2018 11/07 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2018 11/06 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 30.11.2018'de Sona Eriyor.
2018 11/05 e-Arşiv Raporları 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Günlük Olarak Raporlanacak.
2018 11/04 İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesi Uygulaması Kolaylaştırıldı.
2018 11/03 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2018 11/02 E-Defter Mükelleflerine Defter Beratı Raporu Gönderme Zorunluluğu Getirildi.
2018 11/01 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Oran ve Süreler Yeniden Belirlendi.
2018 10/11 Yazar Kasalardan Gerçekleştirilen Satışlara Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirilmesi 01.01.2019 Tarihine Ertelenmiştir.
2018 10/10 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihi 01.07.2019 Olarak Yeniden Belirlendi.
2018 10/09 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelerle İlgili Basın Duyurusunda TÜFE Artış Oranı %19,37 Olarak Değiştirilmiştir.
2018 10/08 Sözleşmelerin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Düzenlenip, Düzenlenmeyeceğini Belirleyen 32 Sayılı Karara İlişkin Soru ve Cevapları Yayımlandı.
2018 10/07 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) Yayımlandı.
2018 10/06 Sözleşmelerin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Düzenlenip, Düzenlenmeyeceğini Belirleyen 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Yayımlandı
2018 10/05 2018/3.Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarları İle indirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları Açıklandı.
2018 10/04 Yeniden Değerleme Oranı 2018 Yılı 3.Geçici Vergi Dönemi İçin %14,03 Olarak Tespit Edilmiştir.08.10.2018
2018 10/03 2018 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2018 10/02 Sözleşmelerde Yer Alan Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Yerine Getirilemeyeceğine İlişkin Tebliğ Taslağı Açıklandı.
2018 10/01 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılan Alacakların İlk Taksit Ödeme Süresi 15.10.2018'e Kadar Uzatıldı.
2018 09/16 Yazar Kasalardan Gerçekleştirilen Satışlara Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirilmesi 01.10.2018 Tarihinde Başlıyor.
2018 09/15 Binek Otomobillerde ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi.
2018 09/14 Döviz ve Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmalar İçin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS)'ne Kayıt ve Bilgi Girişinin Süresi Yeniden Belirlendi.
2018 09/13 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Dövizli veya Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2018 09/12 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. 17.09.2018
2018 09/11 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Tarihleri Belirlendi.
2018 09/10 Sermaye Şirketlerinin, Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyacakları Düzenlemelere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2018 09/09 Taşınmazların Yeniden Değerlemesine İmkan Tanıyan Kanun Hükmü 30.09.2018'de Sona Ermektedir.
2018 09/08 Sözleşmelerde Yer Alan Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Yerine Getirilemeyeceğine İlişkin Karar Yayımlandı.
2018 09/07 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) Yayımlandı.
2018 09/06 Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapıldı.
2018 09/05 Tecil Faiz Oranı %22 Olarak Belirlendi.
2018 09/04 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesini ve Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğ Yayımlandı.
2018 09/03 Gecikme Zammı Oranı %2 Olarak Belirlendi.
2018 09/02 Şirketlerin 2018 Hesap Döneminde Bağımsız Denetime Tabi Olma Durumlarını Gösteren Sistem KGK Tarafından Kullanıma Açıldı.
2018 09/01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayrimaddi Haklardan Kaynaklanan Kazançlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.
2018 08/08 Döviz Tevdiat faiz gelirlerinden yapılan vergi kesintisi oranları arttırılmış, TL Mevduat Faiz gelirlerinden yapılan vergi kesintisi oranları geçici süre ile düşürülmüştür.
2018 08/07 7143 sayılı Kanun’un 10. Maddesinin 13. Fıkrasının h bendinde yer alan Yurtdışı Ticari Kazanç, İştirak ve İştirak Hissesi Satış Kazancına İlişkin süreler 6 ay uzatıldı.
2018 08/06 Temmuz / 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2018 08/05 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2019 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Tebliğ Yayınlandı.
2018 08/04 Varlık Barışı’na İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) Yayımlandı.
2018 08/03 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların ÖTV Tutarları Yeniden Belirlendi.
2018 08/02 Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı. 15.08.2018
2018 08/01 E-Arşiv Fatura Uygulaması Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükellefler Hakkında GİB Duyurusu Yayımlandı.
2018 07/15 7143 Sayılı Kanunda yer alan bazı süreler uzatıldı.
2018 07/14 Haziran / 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018 07/13 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı. 19.07.2018
2018 07/12 Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 07/11 İlave İstihdam Teşvikinin Uygulanmasına Yönelik 304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 07/10 2018 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarları ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları Açıklandı.
2018 07/09 Yeniden Değerleme Oranı 2018 Yılı 2.Geçici Vergi Dönemi İçin %8,69 Olarak Tespit Edilmiştir.
2018 07/08 Vergi ve Ceza Borcu Olan Mükelleflerin Açıklanmasına İlişkin 501 No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 07/07 ÖTV (III) ve (IV) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğlerinde Değişiklik Yapıldı.
2018 07/06 2018 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2018 07/05 ”Varlık Barışı”na İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:3) Yayımlandı.
2018 07/04 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.07.2018-31.12.2018 Dönemi İçin Yeniden Belirlendi.
2018 07/03 KOBİ Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmıştır.
2018 07/02 Döviz İle Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmaların Bağımsız Denetim Sözleşmesi İmzalama Süresi Uzatıldı.
2018 07/01 Tütün ve Tütün Mamullerinde Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları Yeniden Belirlendi.
2018 06/20 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz oranı % 19,50 Olarak Değişti.
2018 06/19 2018 Mayıs Ayına İlişkin Prim Hizmet Belgesi İle Muhtasar ve Prim Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018 06/18 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Prim Devlet Desteği Hakkında Karar Yayımlandı.
2018 06/17 Mayıs / 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018 06/16 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No:11) Yayımlandı.
2018 06/15 7143 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Genelgesi Yayımlandı.
2018 06/14 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) Yayımlandı.
2018 06/13 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Serbest Bölgelerde Yer Alan İstisnalara İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:16) Yayımlandı.
2018 06/12 Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
2018 06/11 Matrah ve Vergi Artırımı Bildirimleri e- Beyanname Sisteminden 13.06.2018 Tarihi İtibariyle Verilebilecektir
2018 06/10 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapıldı.
2018 06/09 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmıştır.
2018 06/08 Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne Bildirimler Elektronik Ortamda Yapılacaktır
2018 06/07 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı 08.06.2018
2018 06/06 01.06.2018 Tarihinden İtibaren İşyeri Bildirgelerinin Elektronik Olarak SGK Sistemine Gönderilmesi Gerekmektedir.
2018 06/05 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberleri Yayımlandı.
2018 06/04 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2018 06/03 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2018 06/02 Ba-Bs Bildirim Formlarında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru Yayımlandı.
2018 06/01 Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği Yayımlandı.
2018 05/30 Döviz İle Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmaların Bağımsız Denetim Sözleşmesi İmzalama Süresi Uzatıldı.
2018 05/29 Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter Beyan Sistemine Başvuru Tarihi 30.09.2018 Olarak Yeniden Belirlendi.
2018 05/27-28 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 4) Yayımlandı.
2018 05/26 Ödeme Kaydedici Cihazlara Yönelik 498 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 05/25 Vergi Usul Kanunu Tebliğleri Yayımlandı.
2018 05/24 7143 Sayılı Vergi Affı Kanunu'nda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri
2018 05/23 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:15) Yayımlandı.
2018 05/22 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 05/21 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Tebliği Yayımlandı.
2018 05/20 Bağımsız Denetime Tabi Olma Hadleri Değişti.28.05.2018
2018 05/19 31 Mayıs 2018 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi Uzatıldı.
2018 05/18 Taşınmazların Yeniden Değerlemesine de İmkan Tanıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.
2018 05/17 Geriye Dönük Prim Teşviklerinden Yararlanılmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayımlandı.
2018 05/16 7143 Sayılı Kanunun Yeniden Yapılandırılan Vergi Borçlarına İlişkin Düzenlemeleri
2018 05/15 Nisan / 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018 05/14 7143 Sayılı Kanunun İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri
2018 05/13 7143 Sayılı Kanunun Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeleri
2018 05/12 7143 Kanunun Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Düzenlemeleri
2018 05/11 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Vergi Oranını Belirleyen, Kayıt ve Tescili Silinerek İhraç Edilen Ya da Hurdaya Çıkarılan Araçların Yenilenmesinde Ödenecek ÖTV Tutarının Terkinine İlişkin BKK Yayımlandı.
2018 05/10 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.
2018 05/09 Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı
2018 05/08 Taşınmazların Yeniden Değerlemesine de İmkan Tanıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.
2018 05/07 ÖTV (II) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2018 05/06 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 17 Mayıs 2018 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
2018 05/05 Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı Açıldı.
2018 05/04 Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.
2018 05/03 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.07.05.2018
2018 05/02 Döviz Gelirlerine Dayalı Kredi Kullanımı İçin SMMM veya YMM Onaylı Rapor İbrazı Gerekmektedir.
2018 05/01 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu
2018 04/14 Döviz ve Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmalar İçin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS)'ne Kayıt ve Bilgi Girişinde Süresi Uzatıldı.
2018 04/13 Mart / 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018 04/12 İhracatta E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigorta Bedelinin Yazılmasına İlişkin İptal Duyurusu Yayımlandı.
2018 04/11 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2018 04/10 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.
2018 04/09 7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2018 04/08 2018 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2018 04/07 İhracatta E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigorta Bedelinin Yazılmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2018 04/06 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı.
2018 04/05 Özel Tüketim Vergisi İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi Hakkında Sirküler Yayımlandı.
2018 04/04 2018 Yılı 1.Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarları ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları Açıklandı
2018 04/03 Yeniden Değerleme Oranı 2018 Yılı 1.Geçici Vergi Dönemi İçin %4,54 Olarak Tespit Edilmiştir.
2018 04/02 7103 Sayılı Kanun İle İşsizlik Sigortası Kanunu İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler
2018 04/01 7103 Sayılı Kanun İle Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi İle Harçlar Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler
2018 03/14 7103 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler 30.03.2018
2018 03/13 7103 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler 30.03.2018
2018 03/12 7103 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler
2018 03/11 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I),(II) Ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarları ve Oranları Değişti. 28.03.2018
2018 03/10 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.
2018 03/09 Defter-Beyan Sistemini Kullanmakla Yükümlü Olan Serbest Meslek Erbabı Tarafından Sisteme Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Süre Uzatıldı.
2018 03/08 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Teciline İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 03/07 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018 03/06 493 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Kuruluş Aşamasında Tasdik Ettirmek Zorunda Oldukları Defterlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2018 03/05 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2018 03/04 2017 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı.02.03.2018
2018 03/03 Muhtasar Beyannamesi İle 2017 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır.
2018 03/02 Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’ye Sunulmuştur.01.03.2018
2018 03/01 İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.01.03.2018
2018 02/14 Bakanlar Kurulu Kararı İle Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Çok Zor Durum Hallerinin Tespitinde Kullanılacak Kriterler Belirlendi.26.02.2018
2018 02/13 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Bazı Değişiklikler yapıldı.26.02.2018
2018 02/12 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.26.02.2018
2018 02/11 Serbest Meslek Erbabının Defter-Beyan Sistemine Yapması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.
2018 02/10 15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Döviz İle Dövize Endeksli Kredisi Bulunan Firmalara Bildirim Ve Bağımsız Denetim Zorunluluğu Getirildi.
2018 02/09 ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.19.02.2018
2018 02/08 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Seyahatler Nedeniyle 2018 Yılında Vergisiz Olarak Ödenebilecek Harcırah Tutarı Artırıldı.
2018 02/07 Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Sigorta Primi Teşvikinin Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı.16.02.2018
2018 02/06 Reklam ve Tanıtım Amaçlı E-Fatura Düzenleyen Kullanıcıların E-Fatura ve E-Arşiv Uygulamasından Yararlanma İzinlerinin İptaline İlişkin GİB Duyurusu Yayımlandı.
2018 02/05 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirim Oranı 2017 Yılı İçin %17,06 Olarak Açıklandı.
2018 02/04 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 19 Şubat 2018 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
2018 02/03 Çalışanlara Yapılan Yardımlara 01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri Arasında Uygulanacak Vergi Ve Sigorta İstisnası Tutarları.
2018 02/02 Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Denizaltı Karayolu Tünellerinin Geçiş Ücretlerinde KDV Oranı %8 Olarak Belirlendi.
2018 02/01 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır. 02.02.2018
2018 01/36 Yurt içi ve Yurt dışından Yapılan Döviz Kredi Borçlanmalarına Sınırlama Getirildi.
2018 01/35 Nakit Sermaye Artırımında 2017 Yılında İndirim Olarak Dikkate Alınacak Tutarın Hesaplanmasında Esas Alınacak Faiz Oranı.30.01.2018
2018 01/34 e-Defter Durum Raporu Hakkında Duyuru Yayımlandı.
2018 01/33 Sahte E-Postalara Dikkat!
2018 01/32 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından e-Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) Yayımlandı.
2018 01/31 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 29.01.2018 Tarihinden İtibaren 1.600 TL Olarak Belirlendi.
2018 01/30 31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.26.01.2018
2018 01/29 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.23.01.2018
2018 01/28 Vergi Dairesi Tarafından Mükellefe Yapılacak Nakdi İadeler Öncelikle Mükellefin Muaccel Kamu Borçlarına Mahsup Edilecektir.
2018 01/27 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyurusu Yayımlandı.17.01.2018
2018 01/26 Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat:2003/3)'de Değişiklik Yapıldı.16.01.2018
2018 01/25 2017 Yılı 4. Geçici Vergi Dönem Sonu Değerleme Kurları.09.01.2018
2018 01/24 Taşeron İşverenlerin 2017 Aralık Ayına Ait Bildirgelerini SGK'ya Erken Vermeleri Gerekmektedir.08.01.2018
2018 01/23 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı. 08.01.2018
2018 01/22 Vergiden İstisna Yurtiçi Ve Yurtdışı Gündelik Tutarları.05.01.2018
2018 01/21 2017 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesi05.01.2018
2018 01/20 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı Belli Oldu.05.01.2018
2018 01/19 ÖTV, KKDF, Bireysel Katılım Yatırımcıları Ve Tütün Fonu İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.05.01.2018
2018 01/18 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişik Yapıldı.03.01.2018
2018 01/17 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.03/01/2018
2018 01/16 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır.03/01/2018
2018 01/15 2018 Yılı için İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili İadesi Alınamayacak KDV Tutarı 11.400 TL Olarak Belirlendi.
2018 01/14 Özel Tüketim Vergisi (II) ve (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğlerinde Değişik Yapıldı. 03/01/2018
2018 01/13 Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra No 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. 03/01/2018
2018 01/12 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2018 01/11 İşkur İşbaşı Eğitim Teşvikinin Süresini 1 Yıl Uzatan Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
2018 01/10 1.1.2018’den İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtlar Bedelleri Belirlendi.
2018 01/09 2018 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi.
2018 01/08 Asgari Ücret Ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Değişti.
2018 01/07 2018 Yılı İçin Fatura Ve Amortisman Sınırı İle VUK’ nda ki Diğer Bazı Tutar Ve Hadler Belirlendi.
2018 01/06 Gelir Vergisi İle İlgili 2018 Yılında Uygulanacak Bazı Hadler Ve Tutarlar Belirlendi. 2006 Yılından Önce İhraç Edilmiş Devlet Tahvili Ve Hazine Bonosu Faizleri İçin Uygulanacak İndirim Oranı Belirlendi.
2018 01/05 Yeni Harç Tutarları Belirlendi.
2018 01/04 Yeni Damga Vergisi Tutarları Belirlendi.
2018 01/03 Belediye Gelirlerinde 2018 Yılında Uygulanacak Tarife Ve Tutarlar Belirlendi.
2018 01/02 Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları Belirlendi.
2018 01/01 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Yeniden Değerleme Oranında Arttırıldı.

© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.