2016

Yıl Sirküler No İçerik
2016 12/20 Varlık Barışının Süresi Uzatıldı.
2016 12/19 Özel İletişim Vergisi, Emlak Vergisi ve Belediye Gelirlerinde 2017 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi.
2016 12/18 Gelir Vergisi ile ilgili 2017 yılında uygulanacak bazı hadler ve tutarlar belirlendi.
2016 12/17 2017 Yılı için fatura ve amortisman sınırı ile VUK’ daki diğer bazı tutar ve hadler belirlendi.
2016 12/16 2017 yılı için indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı belirlendi.
2016 12/15 Veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları belirlendi.
2016 12/14 Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı.
2016 12/13 Yeni damga vergisi tutarları belirlendi.
2016 12/12 Yeni Harç Tutarları Belirlendi
2016 12/11 Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri no: 295) Yayımlandı.
2016 12/10 Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile ilgili Hazine Müsteşarlığı Basın Duyurusu yayımlamıştır.
2016 12/09 1.1.2017’den itibaren uygulanacak Değerli Kağıtlar bedelleri belirlendi.
2016 12/08 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçlarını Peşin Ödemeyi Tercih Edenler İle İlgili Duyuru.
2016 12/07 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması 1.7.2017 tarihine ertelendi.
2016 12/06 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine Yapılan ihracat ve İhraç kayıtlı teslimlerde DİİB kapsamındaki KDV iade kısıtlaması kaldırıldı.
2016 12/05 E-Fatura Ve E-Defter Uygulamaları İle İlgili GİB Duyuruları.
2016 12/04 KDV iade işlemlerine ilişkin yayımlanan GİB duyuruları.
2016 12/03 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ yayımlandı.
2016 12/02 Bazı malların Özel Tüketim Vergisi tutarları yeniden belirlendi.
2016 12/01 6736 sayılı Kanun kapsamında yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.
2016 11/13 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı (4 Seri No’lu) hazırlandı.
2016 11/12 Proje Bazlı Teşvik Sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
2016 11/11 Yapılandırdığınız vergi borçlarınızı ödemeyi unutmayın.
2016 11/10 6761 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı.
2016 11/09 Bazı mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranları değişti.
2016 11/08 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri no:3) Yayımlandı.
2016 11/07 Muhtasar, Damga vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.
2016 11/06 Yeniden Değerleme Oranı 2016 Yılı İçin %3,83 Olarak Tespit Edilmiştir.
2016 11/05 6736 sayılı kanun kapsamında gümrük alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar.
2016 11/04 E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Yayımlandı.
2016 11/03 Ücretlilerin Bireysel Emekliliğe Otomatik Katılımı Konusunda Hazine Müsteşarlığınca Kılavuz Yayınlandı.
2016 11/02 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:2) Yayımlandı.
2016 11/01 3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yatırım İndirimi Endeksleme Oranı
2016 10/15 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair tebliğ Yayımlandı.
2016 10/14 2016 Ekim Kasım Aralık Aylarında Aylık Net Ücreti 1.300,99 TL’nin Altına Düşenlere Uygulanacak İlave Asgari Geçim İndirimine İlişkin Düzenleme.
2016 10/13 6736 Sayılı Kanunda yer alan bazı süreler uzatıldı.
2016 10/12 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Toplantısı Soru ve Cevapları Yayımlandı.
2016 10/11 Muhtasar, Damga vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.
2016 10/10 Üçüncü geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2016 10/09 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Genelge Yayımladı.
2016 10/08 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2016 10/07 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2016 10/06 Harçlar Kanunundaki değişikliklere ilişkin 77 Seri No.lu Genel Tebliğ yayımlandı.
2016 10/05 Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin 60 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı.
2016 10/04 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri (Seri No: 4-5-6) Yayımlandı.
2016 10/03 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’ de Yayımlandı.
2016 10/02 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) Yayımlandı.
2016 10/01 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) Yayımlandı.
2016 09/08 Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Olarak Dahil Edilmesine İlişkin Düzenlemenin Kapsamı.
2016 09/07 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Mükelleflerce Düzenlenecek Mali Raporların Verilme Süresi Değişti.
2016 09/06 6745 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler.
2016 09/05 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
2016 09/04 Konut Teslimlerinde KDV Oranları İle Bazı Malların ÖTV Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
2016 09/03 6736 Sayılı Kanunun Uygulamasına Yönelik İç Genelge Yayımlanmıştır.
2016 09/02 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Verilecek E-Beyannameler İle İlgili Duyuru Yayımlanmıştır.
2016 09/01 E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2016 08/31 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğe Geçici Madde Eklendi.
2016 08/30 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Başvurusuna İlişkin Duyuru.
2016 08/29 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Tebliği Yayımlandı.
2016 08/28 6736 Sayılı Kanun İle İlgili SGK Genelgesi yayımlandı.
2016 08/27 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2016 08/26 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Tebliği Yayımlandı.
2016 08/25 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi Yayımlandı.
2016 08/24 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı.
2016 08/23 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Yayımlandı.
2016 08/22 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Düzenlemeleri.
2016 08/21 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.
2016 08/20 KDV İade Talep Eksiklik Yazıları E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilecek.
2016 08/19 Bazı yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti 01.01.2018 tarihine ertelendi.
2016 08/18 6728 Sayılı Kanun İle Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler.
2016 08/17 6728 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nda Değişiklikler Yapılmıştır.
2016 08/16 Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri hakkında Bakanlar Kurulu Kararları Yayımlanmıştır.
2016 08/15 Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki Harcamalara İlişkin 2016/9092 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Göstergeler Belirlenmiştir.
2016 08/14 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ YAYIMLANMIŞTIR
2016 08/13 Harçlar Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler.
2016 08/12 İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Yönelik Tebliğ Yayımlandı.
2016 08/11 6728 Sayılı Kanun İle Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler.
2016 08/10 6728 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisinde Yapılan Değişiklikler.
2016 08/09 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2016 08/08 Sermaye Avansı Ödemeleri, Nakit Sermaye Artışı Faiz İndiriminden Belli Şartlarla Yararlanabilecektir.
2016 08/07 İhraç Kaydıyla Teslimlerden Kaynaklanan İade/Tecil-terkin Taleplerinde Kapasite Raporu Bilgisi internet Vergi Dairesinden Gönderilecektir.
2016 08/06 Elden Verilen Bazı Kıst Dönem Beyannameleri E-Beyanname ile Beyan Edilecektir.
2016 08/05 OHAL Süresince İflas Erteleme Talebinde Bulunulamayacaktır.
2016 08/04 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik Yayımlandı.
2016 08/03 Turizm İşletmecilerinin Ecrimisil Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2016 08/02 Vergi Muafiyeti Tanınan Kamuya Yararlı Vakıflar Listesi Güncellendi.
2016 08/01 Vergi Davalarında istinaf yoluna başvuru 20 Temmuz 2016’da başladı.
2016 07/14 Elektronik Ortamda Kesin Mizan Bildirimi Verilmesi Zorunluluğu Yürürlükten Kaldırıldı.
2016 07/13 Çalışanlara yapılan çocuk yardımına 01.07.2016 tarihinden itibaren uygulanacak vergi ve sigorta istisnası tutarı.
2016 07/12 Başbakanlık tarafından “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası” başlatılmıştır.
2016 07/11 Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.
2016 07/10 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
2016 07/09 Haziran 2016 Dönemi KDV 1 Beyannamesinde yapılan değişiklik hakkında duyuru yayımlandı.
2016 07/08 KDV Mahsubu İle Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Taleplerine İlişkin Genelge Yayımlandı.
2016 07/07 Sigortalılara İşverenler Tarafından Verilen Altınların Bedellerinin Sigorta Primine Esas Kazanca Dahil Edilmesini Öngören Genelge Yayımlandı.
2016 07/06 KDV 1, Kurum Geçici Ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklikler Yapılmıştır.
2016 07/05 2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yatırım İndirimi Endeksleme Oranı Açıklandı.
2016 07/04 Kıdem Tazminatı Tavanı Arttı.
2016 07/03 İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları.
2016 07/02 Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Köprülerin Geçiş Ücretlerinde KDV oranı %8 Olarak Belirlenmiştir.
2016 07/01 İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı.
2016 06/05 Türkiye Maarif Vakfı Kuruldu.
2016 06/04 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı.
2016 06/03 KDV Borçları Tecil ve Taksitlendirme Kapsamına Alınmıştır.
2016 06/02 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yayımlanmıştır.
2016 06/01 Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı (SİDEP) Genelgesi yayımlandı.
2016 05/12 Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
2016 05/11 Vergi Levhasının 31 Mayısa kadar alınması gerektiğini hatırlatırız.
2016 05/10 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2016 05/09 Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.
2016 05/08 Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2016 05/07 Kamu arazisi tahsis edilen turizm işletmelerinin 2016 yılı içinde ödemeleri gereken kira ecrimisil gibi borçları bir yıl erteleniyor
2016 05/06 Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasının Usul Ve Esaslarını Belirleyen Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.
2016 05/05 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2016 05/04 Katkı Maddeli Üretilen Ekmeğin KDV’sini %1’e İndiren Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
2016 05/03 E-Fatura Uygulamasını GİB-Portal Yöntemi İle Kullanan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar.
2016 05/02 Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatında İstenecek Belgelere Ek Yapıldı.
2016 05/01 Gümrüksüz Satış Mağazaları da E-Arşiv Uygulamasından Yararlanabilecek.
2016 04/16 TÜFE'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesi İle İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
2016 04/15 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, E-defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
2016 04/14 2015/Aralık Dönemine Ait Hatalı Üretilen Elektronik Defter Beratlarının Silinmesi Hakkında Duyuru
2016 04/13 Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili GİB Duyuruları.
2016 04/12 Mali Tatil Uygulaması Hakkında 1 Sıra Nolu Tebliğde Değişiklik Yapan 2 Sıra Nolu Tebliğ Yayımlandı
2016 04/11 Elektronik Tebligat Sistemi İle İlgili GİB Duyurusu.
2016 04/10 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapıldı.
2016 04/09 Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranına ilişkin sirküler yayımlandı.
2016 04/08 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2016 04/07 TRT Payı İle İlgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Duyurusu.
2016 04/06 14 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.
2016 04/05 2016/03 Dönemi KDV 1 Beyannamesinde yapılan değişiklik hakkında duyuru.
2016 04/04 Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2016 04/03 E-Beyannamelerde yapılan değişikliklerle ilgili GİB duyuru yayımlamıştır.
2016 04/02 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne (İhracat: 2006/12) ek süre verilmesi ile ilgili geçici madde eklenmiştir.
2016 04/01 Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası ve bu teslimlere ilişkin KDV iade uygulaması.
2016 03/18 E-Tebligat sistemine başvuru için son gün 31 Mart 2016.
2016 03/17 90 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2016 03/16 Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin İnternet Üzerinden Gönderilmesine İlişkin Kılavuz Yayımlandı.
2016 03/15 51 İlde uygulanan ilave 6 puanlık indirimde aranan 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartının kaldırılmasına ilişkin SGK duyurusu yayımlandı.
2016 03/14 3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Tebliğ Taslağı Yayımlandı.
2016 03/13 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 31.03.2016 Tarihine Uzatılmıştır.
2016 03/12 KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazılarının İnternet Vergi Dairesi üzerinden görüntülenmesi ve hazırlanmasına ilişkin kılavuz yayımlandı.
2016 03/11 E.Defter Uygulama Kılavuzu 1.4 yayımlanmıştır. E.Fatura ve E.Arşiv uygulamalarında güncellemeler yapılmıştır.
2016 03/10 Bağımsız Denetime Tabi Olma Hadleri Değişti.
2016 03/09 Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu 1 Nisan 2016’da başlayanlar için hatırlatma.
2016 03/08 Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olmasını Belirleyen Hadler Ve Kriterlere İlişkin Hatırlatma.
2016 03/07 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlandı.
2016 03/06 Nakit Sermaye Artırımı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2016 03/05 Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2016 03/04 6676 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle 5746 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler.
2016 03/03 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Başladı.
2016 03/02 Vergide Hazır Beyan Sistemi ile ilgili basın duyurusu yayımlandı.
2016 03/01 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı
2016 02/14 Emeklilerden Kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni Bir Duyuru Yayımlamıştır.
2016 02/13 Ücret, kira, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar için Hazır Beyan Sistemi getirildi.
2016 02/12 Emekli Ve Yaşlılık Aylıklarından Yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2016 02/10 Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi İle Asgari Ücret Desteğine İlişkin Soru Ve Cevaplar Yayımlandı.
2016 02/09 Borsa İstanbul A.Ş. Bünyesinde Yer Alan Kıymetli Madenler Piyasasında İşlem Yapanların Tahsilat ve Ödemeleri Tevsik Kapsamından Çıkarılmıştır.
2016 02/08 Nakit Sermaye Artışında İndirim Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.
2016 02/07 6663 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Bazı Düzenlemeler Yapılmıştır.
2016 02/06 Asgari Ücret Desteği İle İlgili Sosyal Güvelik Kurumu Tarafından Duyuru Yayımlandı.
2016 02/05 2015 Yılı Sonu İtibarıyla Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemesinde Uygulanacak Döviz Kurlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2016 02/04 E-Beyanname İle İlgili GİB Duyuruları.
2016 02/03 Prime Esas Kazançlar ve Bazı İşlemlere Esas Tutarlara İlişkin Genelge Yayımlandı.
2016 02/02 Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı.
2016 02/01 Mali Tatil Uygulaması İle İlgili Değişiklikler.Değerli Kağıt Bedellerinde Bazı Değişiklikler Yapıldı.
2016 02 / 11 6663 Sayılı Kanun İle İş Ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yapılan Değişiklikler.
2016 01/22 Asgari Ücret Artışı Sonrası İşverene Hazine Desteği Verilmesini Düzenleyen Kanun Yürürlüğe Girdi.
2016 01/21 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
2016 01/20 Asgari Ücret Artışı Sonrası İşverene Prim Desteği Getiren Kanun TBMM’de Kabul Edildi.
2016 01/19 Hatalı Ya Da Arızalı Üretilen Mali Mühre Sahip Mükellefler İçin Güncellenen Duyuru.
2016 01/18 E-Arşiv Fatura Uygulaması İle İlgili GİB Duyurusu Yayımlandı.
2016 01/17 E-Fatura Kullanıcıları İçin Mali Mühür İle İlgili GİB Duyurusu.
2016 01/16 E-Fatura Kullanıcıları İçin GİB Duyuruları.
2016 01/15 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı.
2016 01/14 Doğal Afet Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Artvin İli Murgul İlçesindeki Amme Borçlularına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.
2016 01/13 Vergiden İstisna Gündelik Tutarları.
2016 01/12 Asgari Geçim İndirimi Tutarları.
2016 01/11 Çalışanlara Yapılan Yardımlara 01.01.2016-31.12.2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak Vergi Ve Sigorta İstisnası Tutarları.
2016 01/10 Muvazzaf ve Fahri Konsoloslukların Yapacakları İşlemlerden Döviz Cinsinden Alınacak Harç Miktarlarının Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2016 01/09 Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.
2016 01/08 İnternetten satış yapan mükelleflerin e-arşiv uygulamasına geçiş rehberi yayımlandı.
2016 01/07 Yolcu Beraberinde Yurtdışına Çıkarılan Belli Tutarı Aşan TL ve Dövizin Gümrük İdaresine Beyan Edilmesi Zorunluluğu Getirildi.
2016 01/06 Yeni Kıdem tazminatı tavanı.
2016 01/05 Bazı malların tesliminde KDV oranları değişti. Bazı malların ÖTV oran ve tutarlarında değişiklikler yapıldı.
2016 01/04 Vergi Kanunlarındaki bazı geçici maddelerin süreleri uzatıldı.İmalatta kullanılan makine ve teçhizat alımında kullanılan kredilere BSMV istisnası getirildi.
2016 01/03 Asgari Ücret Bilgi Notu
2016 01/02 2015 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.
2016 01/01 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Süresi Uzatıldı.

2017

Yıl Sirküler No İçerik
2017 12/24 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.
2017 12/23 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Birim Metrekare Değerlerine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 12/22 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları Belirlendi.
2017 12/21 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği 426 ve 483 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapıldı.
2017 12/20 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 3) Yayımlandı.
2017 12/19 2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin SGK Tarafından Duyuru Yayımlandı.
2017 12/18 Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerdeki Gelir Vergisi Tevkifatının Süresi Uzatıldı
2017 12/17 Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzunun Elektronik Ortamda Düzenlenmesine İlişkin 487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 12/16 Defter-Beyan Sistemine yönelik olarak 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
2017 12/15 Vergi İdaresi Tarafından Mükelleflere Yapılacak Tebliğlerin Usul ve Esaslarına İlişkin 485 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 12/14 Çalışan Sayısı 50 İle 99 Arasında Olan İşyerleri Çalışanlarını 01.01.2018 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.
2017 12/13 Kira Gelirlerinde % 15’e Düşen Götürü Gider Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.
2017 12/12 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de Yapılan Değişiklik İle 1 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere aylık prim ve hizmet belgesi birleştirilerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adıyla tek beyanname Verilmesi, Amasya, Bartın
2017 12/11 Elektronik Belge Olarak Düzenlenecek, İletilecek, Muhafaza ve İbraz Edilecek Sevk İrsaliyesi, Serbest Meslek Makbuzu ve Müstahsil Makbuzu İçin Hazırlanan 487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.
2017 12/10 Serbest Meslek Erbabı, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İle Basit Usule Tabi Olan Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderil
2017 12/09 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğinde Yer Alan Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü Yeniden Düzenlenmiştir.
2017 12/08 2017 Yılı Eylül, Ekim Kasım ve Aralık Aylarında Aylık Net Ücreti 1.404,06 TL'nin Altına Düşenlere Uygulanacak İlave Asgari Geçim İndirimine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.
2017 12/07 7061 Sayılı Kanun İle Diğer Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
2017 12/06 7061 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
2017 12/05 7061 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
2017 12/04 Ödemesi 2017 Yılı Aralık Ayına Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına Ait SGK Prim Tutarı İle 2017 Yılı Kasım Ayına Ait SGK Prim Tutarlarının Ödeme Süresinde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 12/03 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
2017 12/02 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.
2017 12/01 7061 Sayılı ”Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” TBMM'de Kabul Edilmiştir.
2017 11/10 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylandığına İlişkin BKK Yayımlandı.
2017 11/09 Ekim 2017 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
2017 11/08 Yeniden Değerleme Oranı 2017 Yılı İçin %14,47 Olarak Tespit Edilmiştir
2017 11/07 Geçici İhracat e-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Açıklama Yapılmıştır.
2017 11/06 Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükellefler İçin Dilekçe Örneği İle Form Yayımlanmıştır
2017 11/05 Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Güncellenmiştir.
2017 11/04 Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 11/03 e-Beyanname Uygulamasına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 11/02 2017 / Eylül Ayına İlişkin SGK Prim Ödeme Süresi Uzatıldı.
2017 11/01 KDV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır
2017 10/08 Bedelsiz İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Açıklama Yapılmıştır.
2017 10/07 Ertelenen Sigorta Primleri KDV Mahsubuyla Ödenebilecektir.
2017 10/06 Endeksleme Oranları Açıklandı.
2017 10/05 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yer Alan Mükelleflerin Kazançlarının, Gayri Maddi Hakların Satılması, Devri veya Kiralanmasından Elde Edilmesi Halinde İstisna Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir
2017 10/04 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanımına İlişkin 483 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 10/03 E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2017 10/02 SGK Tarafından Ödeme Vadesi Ertelenen Sosyal Sigorta Primlerine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır
2017 10/01 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
2017 09/08 Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM'ye Sunulmuştur.
2017 09/07 Altına Dayalı İhraç Edilen DİBS İle Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Oranı % 0 Belirlendi.
2017 09/06 Serbest Meslek Hizmetlerine İlişkin 4 Seri No'lu Çifte Vergiyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 09/05 Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Artırıldı.
2017 09/04 KDV 1 Beyannamesinde Yer Alacak Belge Sayısı Beyanı Ertelenmiştir.
2017 09/03 Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemeler Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır.
2017 09/02 Pişmanlık ve Islah Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
2017 09/01 KDV 1 Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 08/09 2017 Temmuz Ayına Ait Sigorta Primi Ödemesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlanmıştır.
2017 08/08 Olağanüstü Hal Kapsamında 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Yapılan Vergisel Düzenlemeler.
2017 08/07 e-Defter Paketinde Güncelleme Yapılmıştır.
2017 08/06 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olacaktır.
2017 08/05 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2018 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Tebliğ Yayınlandı.
2017 08/04 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır.
2017 08/03 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.
2017 08/02 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)-1 Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 08/01 İndirimli Kurumlar Vergisi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Hatırlatma.
2017 07/24 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlaveler Yapılmıştır.
2017 07/23 Kıymetli Taşların İthalinde KKDF Oranı Düşürüldü.
2017 07/22 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmıştır.
2017 07/21 LPG Teslimleri İle Bazı Petrol Ürünlerinin KDV Oranı ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır.
2017 07/20 Motorlu Taşıtların Hurdaya Ayrılmasına İlişkin 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.
2017 07/19 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından e-fatura ve e-bilet Uygulamalarına İlişkin Duyurular Yayımlanmıştır.
2017 07/18 e-Defter Paketinde Güncelleme Yapılmıştır.
2017 07/17 İzaha Davet Müessesesine İlişkin 482 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 07/16 Türkiye-Man Adası “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın Onaylanması Kararlaştırıldı.
2017 07/15 Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 07/14 2018 yılı Emlak Vergi değerinin tespitine ilişkin arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri mükelleflerce dava konusu edilebilir.
2017 07/13 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada 1 Haziran 2017’den Sonra İşe Alınanlarda Yeni uygulama.
2017 07/12 Bedelsiz İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Yaşanan Aksaklıklar İle İlgili Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Açıklama Yapılmıştır.
2017 07/11 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklikler Yapılmıştır.
2017 07/10 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2017 07/09 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu’nun Taksit Ödemeleri Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 07/08 İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Yaşanan Aksaklılar İle İlgili Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Açıklama Yapılmıştır.
2017 07/07 Gelir Vergisinden İstisna Tutulan Yurt içi ve Yurt dışı Gündelik (Harcırah) Tutarları 01.07.2017-31.12.2017 Dönemi İçin Yeniden Belirlenmiştir.
2017 07/06 İkinci Geçici Vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2017 07/05 01.07.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak, Gelir Vergisinden İstisna Tutulan Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çalışanlara Yapılan Çocuk Yardımları İstisna Tutarı.
2017 07/04 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı.
2017 07/03 Vergi ve Ceza Borcu Olan Mükelleflerin Açıklanmasına İlişkin 481 No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 07/02 E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2017 07/01 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 06/12 ÖTV (III) Sayılı Listenin (B) Cetveline İlişkin BKK Yayımlandı.
2017 06/11 Çalışan Sayısı 100 Ve Üzerinde Olan İşyerlerinde, Çalışanların 01.07.2017 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.
2017 06/10 ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2017 06/09 Beyanname Verilme Süreleri İle 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin GİB Hatırlatması Yayımlanmıştır.
2017 06/08 KDV İade Alacağının ÖTV Borçlarına Mahsubunu Düzenleyen 13 Seri No.lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır.
2017 06/07 İhracatta E-Fatura Zorunluluğuna İlişkin GİB Duyurusu Yayımlanmıştır.
2017 06/06 İşyeri ve Konut Kiralama İşlemlerine İlişkin Yapılacak Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklik Yapıldı.
2017 06/05 Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklikler Yapıldı.
2017 06/04 7020 Sayılı Kanun İle İlgili SGK Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Soru ve Cevaplar yayımlandı.
2017 06/03 7020 Sayılı Kanun İle İlgili SGK Genelgesi yayımlandı.
2017 06/02 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2017 06/01 1 ve 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliğleri Yayımlandı.
2017 05/15 7020 Sayılı ”Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı.
2017 05/14 Vergi Yapılandırmanızın Bozulmaması İçin İlk İki Taksitinizi Ödemeyi Unutmayın! Son Gün 31 Mayıs 2017
2017 05/13 Nisan 2017 Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı
2017 05/12 Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerleri İçin Asgari Ücret Desteğine Esas Günlük Kazanç Tutarı Ayrıca Belirlendi.
2017 05/11 Nisan 2017 Dönemine Ait Aylık Muhtasar,Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 26 Mayıs 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.
2017 05/10 İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2017 05/09 Varlık Barışı 30.06.2017 Tarihinde Sona Eriyor.
2017 05/08 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Zorunluluğa İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır
2017 05/07 Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemeler Hakkında Karar Yayınlanmıştır.
2017 05/06 Birinci Geçici Vergi için bazı hatırlatmalar.
2017 05/05 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No.lu Tebliğ yayımlandı.
2017 05/04 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2017 05/03 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Plan Bütçe Komisyonunda
2017 05/02 2017 Mart ayına ait sigorta primi ödemesine ilişkin SGK duyuru yayımlamıştır.
2017 05/01 Mobilyada KDV Oranını Düşüren, Beyaz Eşyada ÖTV Oranını sıfırlayan Bakanlar Kurulu Kararının Süresi 30.09.2017 tarihine kadar uzatıldı.
2017 04/12 İndirimli Kurumlar Vergisi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Hatırlatma.
2017 04/11 Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatıldı.
2017 04/10 Mart 2017 Dönemine ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süreleri uzatılmıştır.
2017 04/09 Ödeme Vadesi Ertelenen Aralık 2016 Dönemine Ait Sosyal Sigorta Primlerinin Hangi Dönemde Gider Yazılacağına İlişkin Gelir İdaresi Görüşünü Açıkladı.
2017 04/08 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun (Ek 2 Formu) doldurulması ile ilgili hatırlatma.
2017 04/07 İlave istihdama ilişkin teşvikin uygulamasında değişiklik yapan SGK Genelgesi yayımlandı.
2017 04/06 Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik yapılmıştır.
2017 04/05 Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Teslim Yapanlarla İlgili Olarak KDV Beyanname Değişikliği Duyurusu.
2017 04/04 2010 yılı OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi Vergi Denetim Kurulu Sitesinde yayımlandı.
2017 04/03 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2017 04/02 479 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
2017 04/01 Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2017 03/13 Alt İşverenlerce Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili Ek-8 Bildiriminin verilmesine ilişkin SGK duyurusu yayımlandı.
2017 03/12 Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesine ilişkin bildirimin verilme süresi 02.05.2017 tarihine uzatıldı.
2017 03/11 İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı.
2017 03/10 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme Süreleri uzatıldı
2017 03/09 6824 Sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler.
2017 03/08 İlave istihdama ilişkin teşvikin uygulanmasına yönelik tebliğ yayımlandı.
2017 03/07 Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşım Sözleşmelerinde Damga Vergisi oranı sıfıra (0) Gayrimenkul Devirlerinde Tapu Harcı binde 15’ e düşürülmüş ve KKDF oranı yeniden belirlenmiştir.
2017 03/06 Elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bunların şube ve temsilcilerinin vergilendirilmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.
2017 03/05 GEKSİS Kılavuzu güncellenmiştir.
2017 03/04 6824 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler.
2017 03/03 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.
2017 03/02 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri’nde (Seri No:4 ve Seri No:6) değişiklik yapılmıştır.
2017 03/01 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme dönemi başladı.
2017 02/18 Muhtasar Beyanname ile "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" nin birleştirilmesine ilişkin önemli duyuru.
2017 02/17 Elektronik defterlerin oluşturulması ve imzalanması süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatıldı.
2017 02/16 Prim borçlarının ertelenmemesi yönündeki beyanların değiştirilmesine ilişkin duyuru yayımlanmıştır.
2017 02/15 Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklikler Yapıldı.
2017 02/14 Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Diğer Değişiklikler.
2017 02/13 2017 Yılında uygulanacak asgari ücret prim devlet desteği hakkında karar yayımlandı.
2017 02/12 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2017 02/11 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
2017 02/10 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) yayımlandı.
2017 02/09 6736 Sayılı Kanunun SGK alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin süre uzatımı hakkında SGK duyurusu yayımlandı.
2017 02/08 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.
2017 02/07 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
2017 02/06 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır.
2017 02/05 İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişiklikle ilgili uygulama değişmiştir.
2017 02/04 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 17 Şubat 2017 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
2017 02/03 31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE DİKKATE ALINACAK DÖVİZ KURLARI YAYIMLANDI
2017 02/02 Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Denizaltı Karayolu Tünellerinin Geçiş Ücretlerinde KDV Oranı %8 Olarak Belirlendi.
2017 02/02 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı.
2017 02/01 Damga vergisi, Bazı KDV oranları ile bazı mallara uygulanan ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı.
2017 01/20 6736 Sayıl Kanun Genel Tebliği yayımlandı.
2017 01/19 6770 sayılı kanun ile vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler.
2017 01/18 6770 Sayılı Kanun ile SGK prim ödemelerinin bir kısmı ertelendi.
2017 01/17 6736 sayılı kanun kapsamında borç yapılandırması bozulanlara yeniden yararlanma imkanı getirildi, taksit ödeme süreleri uzatıldı.
2017 01/16 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı.
2017 01/15 Bazı illerdeki işyerleri için uygulanan 6 puanlık ilave sigorta primi teşvikinin süresi uzatıldı.
2017 01/14 Vergiden istisna yurtiçi ve yurtdışı gündelik tutarları.
2017 01/13 Nakit Sermaye artırımında 2016 yılında indirim olarak dikkate alınacak tutarın hesaplanmasında esas alınacak faiz oranı.
2017 01/12 Yabancıların istisnai olarak Türk Vatandaşlığı alması ile ilgili değişiklikler.
2017 01/11 Çalışanlara yapılan yardımlara 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında uygulanacak vergi ve sigorta istisnası tutarları.
2017 01/10 2016 yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.
2017 01/09 Devreden yatırıma katkı tutarının endekslemesi.
2017 01/08 Kıdem tazminatı tavanı arttı.
2017 01/07 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan 11 Seri Nolu Tebliğ yayımlandı.
2017 01/06 Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı düzenleyen yönetmelik yayımlandı.
2017 01/05 Asgari Geçim İndirimi tutarları.
2017 01/04 Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak borç ödemelerinin süresi uzatıldı.
2017 01/03 Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.
2017 01/02 e-Fatura ve e-Defter başvuruları ile ilgili duyuru.
2017 01/01 Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını ilan etti.

© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.