2016

Yıl Sirküler No İçerik
2016 12/20 Varlık Barışının Süresi Uzatıldı.
2016 12/19 Özel İletişim Vergisi, Emlak Vergisi ve Belediye Gelirlerinde 2017 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi.
2016 12/18 Gelir Vergisi ile ilgili 2017 yılında uygulanacak bazı hadler ve tutarlar belirlendi.
2016 12/17 2017 Yılı için fatura ve amortisman sınırı ile VUK’ daki diğer bazı tutar ve hadler belirlendi.
2016 12/16 2017 yılı için indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı belirlendi.
2016 12/15 Veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları belirlendi.
2016 12/14 Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı.
2016 12/13 Yeni damga vergisi tutarları belirlendi.
2016 12/12 Yeni Harç Tutarları Belirlendi
2016 12/11 Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri no: 295) Yayımlandı.
2016 12/10 Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile ilgili Hazine Müsteşarlığı Basın Duyurusu yayımlamıştır.
2016 12/09 1.1.2017’den itibaren uygulanacak Değerli Kağıtlar bedelleri belirlendi.
2016 12/08 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçlarını Peşin Ödemeyi Tercih Edenler İle İlgili Duyuru.
2016 12/07 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması 1.7.2017 tarihine ertelendi.
2016 12/06 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine Yapılan ihracat ve İhraç kayıtlı teslimlerde DİİB kapsamındaki KDV iade kısıtlaması kaldırıldı.
2016 12/05 E-Fatura Ve E-Defter Uygulamaları İle İlgili GİB Duyuruları.
2016 12/04 KDV iade işlemlerine ilişkin yayımlanan GİB duyuruları.
2016 12/03 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ yayımlandı.
2016 12/02 Bazı malların Özel Tüketim Vergisi tutarları yeniden belirlendi.
2016 12/01 6736 sayılı Kanun kapsamında yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.
2016 11/13 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı (4 Seri No’lu) hazırlandı.
2016 11/12 Proje Bazlı Teşvik Sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
2016 11/11 Yapılandırdığınız vergi borçlarınızı ödemeyi unutmayın.
2016 11/10 6761 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı.
2016 11/09 Bazı mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranları değişti.
2016 11/08 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri no:3) Yayımlandı.
2016 11/07 Muhtasar, Damga vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.
2016 11/06 Yeniden Değerleme Oranı 2016 Yılı İçin %3,83 Olarak Tespit Edilmiştir.
2016 11/05 6736 sayılı kanun kapsamında gümrük alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar.
2016 11/04 E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Yayımlandı.
2016 11/03 Ücretlilerin Bireysel Emekliliğe Otomatik Katılımı Konusunda Hazine Müsteşarlığınca Kılavuz Yayınlandı.
2016 11/02 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:2) Yayımlandı.
2016 11/01 3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yatırım İndirimi Endeksleme Oranı
2016 10/15 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair tebliğ Yayımlandı.
2016 10/14 2016 Ekim Kasım Aralık Aylarında Aylık Net Ücreti 1.300,99 TL’nin Altına Düşenlere Uygulanacak İlave Asgari Geçim İndirimine İlişkin Düzenleme.
2016 10/13 6736 Sayılı Kanunda yer alan bazı süreler uzatıldı.
2016 10/12 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Toplantısı Soru ve Cevapları Yayımlandı.
2016 10/11 Muhtasar, Damga vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.
2016 10/10 Üçüncü geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2016 10/09 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Genelge Yayımladı.
2016 10/08 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2016 10/07 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2016 10/06 Harçlar Kanunundaki değişikliklere ilişkin 77 Seri No.lu Genel Tebliğ yayımlandı.
2016 10/05 Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin 60 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı.
2016 10/04 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri (Seri No: 4-5-6) Yayımlandı.
2016 10/03 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’ de Yayımlandı.
2016 10/02 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) Yayımlandı.
2016 10/01 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) Yayımlandı.
2016 09/08 Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Olarak Dahil Edilmesine İlişkin Düzenlemenin Kapsamı.
2016 09/07 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Mükelleflerce Düzenlenecek Mali Raporların Verilme Süresi Değişti.
2016 09/06 6745 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler.
2016 09/05 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
2016 09/04 Konut Teslimlerinde KDV Oranları İle Bazı Malların ÖTV Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
2016 09/03 6736 Sayılı Kanunun Uygulamasına Yönelik İç Genelge Yayımlanmıştır.
2016 09/02 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Verilecek E-Beyannameler İle İlgili Duyuru Yayımlanmıştır.
2016 09/01 E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2016 08/31 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğe Geçici Madde Eklendi.
2016 08/30 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Başvurusuna İlişkin Duyuru.
2016 08/29 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Tebliği Yayımlandı.
2016 08/28 6736 Sayılı Kanun İle İlgili SGK Genelgesi yayımlandı.
2016 08/27 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2016 08/26 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Tebliği Yayımlandı.
2016 08/25 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi Yayımlandı.
2016 08/24 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı.
2016 08/23 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Yayımlandı.
2016 08/22 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Düzenlemeleri.
2016 08/21 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.
2016 08/20 KDV İade Talep Eksiklik Yazıları E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilecek.
2016 08/19 Bazı yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti 01.01.2018 tarihine ertelendi.
2016 08/18 6728 Sayılı Kanun İle Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler.
2016 08/17 6728 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nda Değişiklikler Yapılmıştır.
2016 08/16 Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri hakkında Bakanlar Kurulu Kararları Yayımlanmıştır.
2016 08/15 Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki Harcamalara İlişkin 2016/9092 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Göstergeler Belirlenmiştir.
2016 08/14 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ YAYIMLANMIŞTIR
2016 08/13 Harçlar Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler.
2016 08/12 İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Yönelik Tebliğ Yayımlandı.
2016 08/11 6728 Sayılı Kanun İle Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler.
2016 08/10 6728 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisinde Yapılan Değişiklikler.
2016 08/09 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2016 08/08 Sermaye Avansı Ödemeleri, Nakit Sermaye Artışı Faiz İndiriminden Belli Şartlarla Yararlanabilecektir.
2016 08/07 İhraç Kaydıyla Teslimlerden Kaynaklanan İade/Tecil-terkin Taleplerinde Kapasite Raporu Bilgisi internet Vergi Dairesinden Gönderilecektir.
2016 08/06 Elden Verilen Bazı Kıst Dönem Beyannameleri E-Beyanname ile Beyan Edilecektir.
2016 08/05 OHAL Süresince İflas Erteleme Talebinde Bulunulamayacaktır.
2016 08/04 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik Yayımlandı.
2016 08/03 Turizm İşletmecilerinin Ecrimisil Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2016 08/02 Vergi Muafiyeti Tanınan Kamuya Yararlı Vakıflar Listesi Güncellendi.
2016 08/01 Vergi Davalarında istinaf yoluna başvuru 20 Temmuz 2016’da başladı.
2016 07/14 Elektronik Ortamda Kesin Mizan Bildirimi Verilmesi Zorunluluğu Yürürlükten Kaldırıldı.
2016 07/13 Çalışanlara yapılan çocuk yardımına 01.07.2016 tarihinden itibaren uygulanacak vergi ve sigorta istisnası tutarı.
2016 07/12 Başbakanlık tarafından “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası” başlatılmıştır.
2016 07/11 Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.
2016 07/10 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
2016 07/09 Haziran 2016 Dönemi KDV 1 Beyannamesinde yapılan değişiklik hakkında duyuru yayımlandı.
2016 07/08 KDV Mahsubu İle Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Taleplerine İlişkin Genelge Yayımlandı.
2016 07/07 Sigortalılara İşverenler Tarafından Verilen Altınların Bedellerinin Sigorta Primine Esas Kazanca Dahil Edilmesini Öngören Genelge Yayımlandı.
2016 07/06 KDV 1, Kurum Geçici Ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklikler Yapılmıştır.
2016 07/05 2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yatırım İndirimi Endeksleme Oranı Açıklandı.
2016 07/04 Kıdem Tazminatı Tavanı Arttı.
2016 07/03 İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları.
2016 07/02 Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Köprülerin Geçiş Ücretlerinde KDV oranı %8 Olarak Belirlenmiştir.
2016 07/01 İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı.
2016 06/05 Türkiye Maarif Vakfı Kuruldu.
2016 06/04 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı.
2016 06/03 KDV Borçları Tecil ve Taksitlendirme Kapsamına Alınmıştır.
2016 06/02 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yayımlanmıştır.
2016 06/01 Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı (SİDEP) Genelgesi yayımlandı.
2016 05/12 Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
2016 05/11 Vergi Levhasının 31 Mayısa kadar alınması gerektiğini hatırlatırız.
2016 05/10 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2016 05/09 Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.
2016 05/08 Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2016 05/07 Kamu arazisi tahsis edilen turizm işletmelerinin 2016 yılı içinde ödemeleri gereken kira ecrimisil gibi borçları bir yıl erteleniyor
2016 05/06 Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasının Usul Ve Esaslarını Belirleyen Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.
2016 05/05 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2016 05/04 Katkı Maddeli Üretilen Ekmeğin KDV’sini %1’e İndiren Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
2016 05/03 E-Fatura Uygulamasını GİB-Portal Yöntemi İle Kullanan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar.
2016 05/02 Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatında İstenecek Belgelere Ek Yapıldı.
2016 05/01 Gümrüksüz Satış Mağazaları da E-Arşiv Uygulamasından Yararlanabilecek.
2016 04/16 TÜFE'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesi İle İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
2016 04/15 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, E-defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
2016 04/14 2015/Aralık Dönemine Ait Hatalı Üretilen Elektronik Defter Beratlarının Silinmesi Hakkında Duyuru
2016 04/13 Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili GİB Duyuruları.
2016 04/12 Mali Tatil Uygulaması Hakkında 1 Sıra Nolu Tebliğde Değişiklik Yapan 2 Sıra Nolu Tebliğ Yayımlandı
2016 04/11 Elektronik Tebligat Sistemi İle İlgili GİB Duyurusu.
2016 04/10 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapıldı.
2016 04/09 Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranına ilişkin sirküler yayımlandı.
2016 04/08 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2016 04/07 TRT Payı İle İlgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Duyurusu.
2016 04/06 14 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.
2016 04/05 2016/03 Dönemi KDV 1 Beyannamesinde yapılan değişiklik hakkında duyuru.
2016 04/04 Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2016 04/03 E-Beyannamelerde yapılan değişikliklerle ilgili GİB duyuru yayımlamıştır.
2016 04/02 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne (İhracat: 2006/12) ek süre verilmesi ile ilgili geçici madde eklenmiştir.
2016 04/01 Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası ve bu teslimlere ilişkin KDV iade uygulaması.
2016 03/18 E-Tebligat sistemine başvuru için son gün 31 Mart 2016.
2016 03/17 90 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2016 03/16 Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin İnternet Üzerinden Gönderilmesine İlişkin Kılavuz Yayımlandı.
2016 03/15 51 İlde uygulanan ilave 6 puanlık indirimde aranan 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartının kaldırılmasına ilişkin SGK duyurusu yayımlandı.
2016 03/14 3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Tebliğ Taslağı Yayımlandı.
2016 03/13 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 31.03.2016 Tarihine Uzatılmıştır.
2016 03/12 KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazılarının İnternet Vergi Dairesi üzerinden görüntülenmesi ve hazırlanmasına ilişkin kılavuz yayımlandı.
2016 03/11 E.Defter Uygulama Kılavuzu 1.4 yayımlanmıştır. E.Fatura ve E.Arşiv uygulamalarında güncellemeler yapılmıştır.
2016 03/10 Bağımsız Denetime Tabi Olma Hadleri Değişti.
2016 03/09 Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu 1 Nisan 2016’da başlayanlar için hatırlatma.
2016 03/08 Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olmasını Belirleyen Hadler Ve Kriterlere İlişkin Hatırlatma.
2016 03/07 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlandı.
2016 03/06 Nakit Sermaye Artırımı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2016 03/05 Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2016 03/04 6676 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle 5746 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler.
2016 03/03 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Başladı.
2016 03/02 Vergide Hazır Beyan Sistemi ile ilgili basın duyurusu yayımlandı.
2016 03/01 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı
2016 02/14 Emeklilerden Kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni Bir Duyuru Yayımlamıştır.
2016 02/13 Ücret, kira, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar için Hazır Beyan Sistemi getirildi.
2016 02/12 Emekli Ve Yaşlılık Aylıklarından Yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2016 02/10 Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi İle Asgari Ücret Desteğine İlişkin Soru Ve Cevaplar Yayımlandı.
2016 02/09 Borsa İstanbul A.Ş. Bünyesinde Yer Alan Kıymetli Madenler Piyasasında İşlem Yapanların Tahsilat ve Ödemeleri Tevsik Kapsamından Çıkarılmıştır.
2016 02/08 Nakit Sermaye Artışında İndirim Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.
2016 02/07 6663 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Bazı Düzenlemeler Yapılmıştır.
2016 02/06 Asgari Ücret Desteği İle İlgili Sosyal Güvelik Kurumu Tarafından Duyuru Yayımlandı.
2016 02/05 2015 Yılı Sonu İtibarıyla Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemesinde Uygulanacak Döviz Kurlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2016 02/04 E-Beyanname İle İlgili GİB Duyuruları.
2016 02/03 Prime Esas Kazançlar ve Bazı İşlemlere Esas Tutarlara İlişkin Genelge Yayımlandı.
2016 02/02 Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı.
2016 02/01 Mali Tatil Uygulaması İle İlgili Değişiklikler.Değerli Kağıt Bedellerinde Bazı Değişiklikler Yapıldı.
2016 02 / 11 6663 Sayılı Kanun İle İş Ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yapılan Değişiklikler.
2016 01/22 Asgari Ücret Artışı Sonrası İşverene Hazine Desteği Verilmesini Düzenleyen Kanun Yürürlüğe Girdi.
2016 01/21 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
2016 01/20 Asgari Ücret Artışı Sonrası İşverene Prim Desteği Getiren Kanun TBMM’de Kabul Edildi.
2016 01/19 Hatalı Ya Da Arızalı Üretilen Mali Mühre Sahip Mükellefler İçin Güncellenen Duyuru.
2016 01/18 E-Arşiv Fatura Uygulaması İle İlgili GİB Duyurusu Yayımlandı.
2016 01/17 E-Fatura Kullanıcıları İçin Mali Mühür İle İlgili GİB Duyurusu.
2016 01/16 E-Fatura Kullanıcıları İçin GİB Duyuruları.
2016 01/15 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı.
2016 01/14 Doğal Afet Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Artvin İli Murgul İlçesindeki Amme Borçlularına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.
2016 01/13 Vergiden İstisna Gündelik Tutarları.
2016 01/12 Asgari Geçim İndirimi Tutarları.
2016 01/11 Çalışanlara Yapılan Yardımlara 01.01.2016-31.12.2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak Vergi Ve Sigorta İstisnası Tutarları.
2016 01/10 Muvazzaf ve Fahri Konsoloslukların Yapacakları İşlemlerden Döviz Cinsinden Alınacak Harç Miktarlarının Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2016 01/09 Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.
2016 01/08 İnternetten satış yapan mükelleflerin e-arşiv uygulamasına geçiş rehberi yayımlandı.
2016 01/07 Yolcu Beraberinde Yurtdışına Çıkarılan Belli Tutarı Aşan TL ve Dövizin Gümrük İdaresine Beyan Edilmesi Zorunluluğu Getirildi.
2016 01/06 Yeni Kıdem tazminatı tavanı.
2016 01/05 Bazı malların tesliminde KDV oranları değişti. Bazı malların ÖTV oran ve tutarlarında değişiklikler yapıldı.
2016 01/04 Vergi Kanunlarındaki bazı geçici maddelerin süreleri uzatıldı.İmalatta kullanılan makine ve teçhizat alımında kullanılan kredilere BSMV istisnası getirildi.
2016 01/03 Asgari Ücret Bilgi Notu
2016 01/02 2015 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.
2016 01/01 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Süresi Uzatıldı.

2018

Yıl Sirküler No İçerik
2018 12/13 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Ödemelerini Yerine Getirmeyenlere Yeni İmkan Tanıyan Kanun Yayımlandı.
2018 12/12 2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.
2018 12/11 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı. 27.12.2018
2018 12/10 2019 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi.
2018 12/09 Asgari Ücret Ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Değişti.27.12.2018
2018 12/08 Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Sigorta Primi Teşvikinin Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı.
2018 12/07 İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere veya Buna Aracılık Edenlere Yapılacak Ödemelerde Vergi Tevkifatının Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2018 12/06 Elektronik Ortamda Satışı Yapılan Yayınların KDV Oranı Arttırıldı.
2018 12/05 Çalışan Sayısı 5 İle 9 Arasında Olan İşyerleri, Çalışanlarını 01.01.2019 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.
2018 12/04 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı
2018 12/03 Mali Mühürün Süresinin Dolması, Arızalanması, Çalınması ve Kaybolması Durumlarına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2018 12/02 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 6 Ay Uzatıldı.
2018 12/01 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklikler Yapıldı.
2018 11/11 Yeniden Değerleme Oranı 2018 Yılı İçin %23,73 Olarak Tespit Edilmiştir. 30.11.2018
2018 11/10 Uyumlu İşverenlerin SGK Borçlarının Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı Tanıyan Genelge Yayımlandı.
2018 11/09 Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi Uygulaması Hakkında Sirküler Yayımlandı.
2018 11/08 Sözleşmelerin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Düzenlenip Düzenlenmeyeceğini Belirleyen 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapıldı.
2018 11/07 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2018 11/06 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 30.11.2018'de Sona Eriyor.
2018 11/05 e-Arşiv Raporları 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Günlük Olarak Raporlanacak.
2018 11/04 İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesi Uygulaması Kolaylaştırıldı.
2018 11/03 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2018 11/02 E-Defter Mükelleflerine Defter Beratı Raporu Gönderme Zorunluluğu Getirildi.
2018 11/01 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Oran ve Süreler Yeniden Belirlendi.
2018 10/11 Yazar Kasalardan Gerçekleştirilen Satışlara Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirilmesi 01.01.2019 Tarihine Ertelenmiştir.
2018 10/10 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihi 01.07.2019 Olarak Yeniden Belirlendi.
2018 10/09 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelerle İlgili Basın Duyurusunda TÜFE Artış Oranı %19,37 Olarak Değiştirilmiştir.
2018 10/08 Sözleşmelerin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Düzenlenip, Düzenlenmeyeceğini Belirleyen 32 Sayılı Karara İlişkin Soru ve Cevapları Yayımlandı.
2018 10/07 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) Yayımlandı.
2018 10/06 Sözleşmelerin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Düzenlenip, Düzenlenmeyeceğini Belirleyen 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Yayımlandı
2018 10/05 2018/3.Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarları İle indirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları Açıklandı.
2018 10/04 Yeniden Değerleme Oranı 2018 Yılı 3.Geçici Vergi Dönemi İçin %14,03 Olarak Tespit Edilmiştir.08.10.2018
2018 10/03 2018 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2018 10/02 Sözleşmelerde Yer Alan Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Yerine Getirilemeyeceğine İlişkin Tebliğ Taslağı Açıklandı.
2018 10/01 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılan Alacakların İlk Taksit Ödeme Süresi 15.10.2018'e Kadar Uzatıldı.
2018 09/16 Yazar Kasalardan Gerçekleştirilen Satışlara Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirilmesi 01.10.2018 Tarihinde Başlıyor.
2018 09/15 Binek Otomobillerde ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi.
2018 09/14 Döviz ve Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmalar İçin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS)'ne Kayıt ve Bilgi Girişinin Süresi Yeniden Belirlendi.
2018 09/13 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Dövizli veya Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2018 09/12 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. 17.09.2018
2018 09/11 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Tarihleri Belirlendi.
2018 09/10 Sermaye Şirketlerinin, Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyacakları Düzenlemelere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2018 09/09 Taşınmazların Yeniden Değerlemesine İmkan Tanıyan Kanun Hükmü 30.09.2018'de Sona Ermektedir.
2018 09/08 Sözleşmelerde Yer Alan Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Yerine Getirilemeyeceğine İlişkin Karar Yayımlandı.
2018 09/07 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) Yayımlandı.
2018 09/06 Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapıldı.
2018 09/05 Tecil Faiz Oranı %22 Olarak Belirlendi.
2018 09/04 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesini ve Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğ Yayımlandı.
2018 09/03 Gecikme Zammı Oranı %2 Olarak Belirlendi.
2018 09/02 Şirketlerin 2018 Hesap Döneminde Bağımsız Denetime Tabi Olma Durumlarını Gösteren Sistem KGK Tarafından Kullanıma Açıldı.
2018 09/01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayrimaddi Haklardan Kaynaklanan Kazançlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.
2018 08/08 Döviz Tevdiat faiz gelirlerinden yapılan vergi kesintisi oranları arttırılmış, TL Mevduat Faiz gelirlerinden yapılan vergi kesintisi oranları geçici süre ile düşürülmüştür.
2018 08/07 7143 sayılı Kanun’un 10. Maddesinin 13. Fıkrasının h bendinde yer alan Yurtdışı Ticari Kazanç, İştirak ve İştirak Hissesi Satış Kazancına İlişkin süreler 6 ay uzatıldı.
2018 08/06 Temmuz / 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2018 08/05 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2019 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Tebliğ Yayınlandı.
2018 08/04 Varlık Barışı’na İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) Yayımlandı.
2018 08/03 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların ÖTV Tutarları Yeniden Belirlendi.
2018 08/02 Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı. 15.08.2018
2018 08/01 E-Arşiv Fatura Uygulaması Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükellefler Hakkında GİB Duyurusu Yayımlandı.
2018 07/15 7143 Sayılı Kanunda yer alan bazı süreler uzatıldı.
2018 07/14 Haziran / 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018 07/13 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı. 19.07.2018
2018 07/12 Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 07/11 İlave İstihdam Teşvikinin Uygulanmasına Yönelik 304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 07/10 2018 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarları ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları Açıklandı.
2018 07/09 Yeniden Değerleme Oranı 2018 Yılı 2.Geçici Vergi Dönemi İçin %8,69 Olarak Tespit Edilmiştir.
2018 07/08 Vergi ve Ceza Borcu Olan Mükelleflerin Açıklanmasına İlişkin 501 No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 07/07 ÖTV (III) ve (IV) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğlerinde Değişiklik Yapıldı.
2018 07/06 2018 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2018 07/05 ”Varlık Barışı”na İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:3) Yayımlandı.
2018 07/04 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.07.2018-31.12.2018 Dönemi İçin Yeniden Belirlendi.
2018 07/03 KOBİ Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmıştır.
2018 07/02 Döviz İle Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmaların Bağımsız Denetim Sözleşmesi İmzalama Süresi Uzatıldı.
2018 07/01 Tütün ve Tütün Mamullerinde Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları Yeniden Belirlendi.
2018 06/20 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz oranı % 19,50 Olarak Değişti.
2018 06/19 2018 Mayıs Ayına İlişkin Prim Hizmet Belgesi İle Muhtasar ve Prim Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018 06/18 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Prim Devlet Desteği Hakkında Karar Yayımlandı.
2018 06/17 Mayıs / 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018 06/16 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No:11) Yayımlandı.
2018 06/15 7143 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Genelgesi Yayımlandı.
2018 06/14 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) Yayımlandı.
2018 06/13 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Serbest Bölgelerde Yer Alan İstisnalara İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:16) Yayımlandı.
2018 06/12 Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
2018 06/11 Matrah ve Vergi Artırımı Bildirimleri e- Beyanname Sisteminden 13.06.2018 Tarihi İtibariyle Verilebilecektir
2018 06/10 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapıldı.
2018 06/09 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmıştır.
2018 06/08 Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne Bildirimler Elektronik Ortamda Yapılacaktır
2018 06/07 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı 08.06.2018
2018 06/06 01.06.2018 Tarihinden İtibaren İşyeri Bildirgelerinin Elektronik Olarak SGK Sistemine Gönderilmesi Gerekmektedir.
2018 06/05 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberleri Yayımlandı.
2018 06/04 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2018 06/03 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2018 06/02 Ba-Bs Bildirim Formlarında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru Yayımlandı.
2018 06/01 Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği Yayımlandı.
2018 05/30 Döviz İle Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmaların Bağımsız Denetim Sözleşmesi İmzalama Süresi Uzatıldı.
2018 05/29 Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter Beyan Sistemine Başvuru Tarihi 30.09.2018 Olarak Yeniden Belirlendi.
2018 05/27-28 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 4) Yayımlandı.
2018 05/26 Ödeme Kaydedici Cihazlara Yönelik 498 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 05/25 Vergi Usul Kanunu Tebliğleri Yayımlandı.
2018 05/24 7143 Sayılı Vergi Affı Kanunu'nda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri
2018 05/23 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:15) Yayımlandı.
2018 05/22 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 05/21 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Tebliği Yayımlandı.
2018 05/20 Bağımsız Denetime Tabi Olma Hadleri Değişti.28.05.2018
2018 05/19 31 Mayıs 2018 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi Uzatıldı.
2018 05/18 Taşınmazların Yeniden Değerlemesine de İmkan Tanıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.
2018 05/17 Geriye Dönük Prim Teşviklerinden Yararlanılmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayımlandı.
2018 05/16 7143 Sayılı Kanunun Yeniden Yapılandırılan Vergi Borçlarına İlişkin Düzenlemeleri
2018 05/15 Nisan / 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018 05/14 7143 Sayılı Kanunun İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri
2018 05/13 7143 Sayılı Kanunun Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeleri
2018 05/12 7143 Kanunun Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Düzenlemeleri
2018 05/11 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Vergi Oranını Belirleyen, Kayıt ve Tescili Silinerek İhraç Edilen Ya da Hurdaya Çıkarılan Araçların Yenilenmesinde Ödenecek ÖTV Tutarının Terkinine İlişkin BKK Yayımlandı.
2018 05/10 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.
2018 05/09 Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı
2018 05/08 Taşınmazların Yeniden Değerlemesine de İmkan Tanıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.
2018 05/07 ÖTV (II) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2018 05/06 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 17 Mayıs 2018 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
2018 05/05 Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı Açıldı.
2018 05/04 Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.
2018 05/03 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.07.05.2018
2018 05/02 Döviz Gelirlerine Dayalı Kredi Kullanımı İçin SMMM veya YMM Onaylı Rapor İbrazı Gerekmektedir.
2018 05/01 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu
2018 04/14 Döviz ve Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmalar İçin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS)'ne Kayıt ve Bilgi Girişinde Süresi Uzatıldı.
2018 04/13 Mart / 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018 04/12 İhracatta E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigorta Bedelinin Yazılmasına İlişkin İptal Duyurusu Yayımlandı.
2018 04/11 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2018 04/10 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.
2018 04/09 7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2018 04/08 2018 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2018 04/07 İhracatta E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigorta Bedelinin Yazılmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2018 04/06 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı.
2018 04/05 Özel Tüketim Vergisi İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi Hakkında Sirküler Yayımlandı.
2018 04/04 2018 Yılı 1.Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarları ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları Açıklandı
2018 04/03 Yeniden Değerleme Oranı 2018 Yılı 1.Geçici Vergi Dönemi İçin %4,54 Olarak Tespit Edilmiştir.
2018 04/02 7103 Sayılı Kanun İle İşsizlik Sigortası Kanunu İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler
2018 04/01 7103 Sayılı Kanun İle Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi İle Harçlar Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler
2018 03/14 7103 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler 30.03.2018
2018 03/13 7103 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler 30.03.2018
2018 03/12 7103 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler
2018 03/11 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I),(II) Ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarları ve Oranları Değişti. 28.03.2018
2018 03/10 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.
2018 03/09 Defter-Beyan Sistemini Kullanmakla Yükümlü Olan Serbest Meslek Erbabı Tarafından Sisteme Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Süre Uzatıldı.
2018 03/08 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Teciline İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 03/07 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018 03/06 493 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Kuruluş Aşamasında Tasdik Ettirmek Zorunda Oldukları Defterlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2018 03/05 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2018 03/04 2017 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı.02.03.2018
2018 03/03 Muhtasar Beyannamesi İle 2017 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır.
2018 03/02 Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’ye Sunulmuştur.01.03.2018
2018 03/01 İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.01.03.2018
2018 02/14 Bakanlar Kurulu Kararı İle Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Çok Zor Durum Hallerinin Tespitinde Kullanılacak Kriterler Belirlendi.26.02.2018
2018 02/13 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Bazı Değişiklikler yapıldı.26.02.2018
2018 02/12 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.26.02.2018
2018 02/11 Serbest Meslek Erbabının Defter-Beyan Sistemine Yapması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.
2018 02/10 15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Döviz İle Dövize Endeksli Kredisi Bulunan Firmalara Bildirim Ve Bağımsız Denetim Zorunluluğu Getirildi.
2018 02/09 ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.19.02.2018
2018 02/08 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Seyahatler Nedeniyle 2018 Yılında Vergisiz Olarak Ödenebilecek Harcırah Tutarı Artırıldı.
2018 02/07 Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Sigorta Primi Teşvikinin Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı.16.02.2018
2018 02/06 Reklam ve Tanıtım Amaçlı E-Fatura Düzenleyen Kullanıcıların E-Fatura ve E-Arşiv Uygulamasından Yararlanma İzinlerinin İptaline İlişkin GİB Duyurusu Yayımlandı.
2018 02/05 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirim Oranı 2017 Yılı İçin %17,06 Olarak Açıklandı.
2018 02/04 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 19 Şubat 2018 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
2018 02/03 Çalışanlara Yapılan Yardımlara 01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri Arasında Uygulanacak Vergi Ve Sigorta İstisnası Tutarları.
2018 02/02 Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Denizaltı Karayolu Tünellerinin Geçiş Ücretlerinde KDV Oranı %8 Olarak Belirlendi.
2018 02/01 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır. 02.02.2018
2018 01/36 Yurt içi ve Yurt dışından Yapılan Döviz Kredi Borçlanmalarına Sınırlama Getirildi.
2018 01/35 Nakit Sermaye Artırımında 2017 Yılında İndirim Olarak Dikkate Alınacak Tutarın Hesaplanmasında Esas Alınacak Faiz Oranı.30.01.2018
2018 01/34 e-Defter Durum Raporu Hakkında Duyuru Yayımlandı.
2018 01/33 Sahte E-Postalara Dikkat!
2018 01/32 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından e-Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) Yayımlandı.
2018 01/31 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 29.01.2018 Tarihinden İtibaren 1.600 TL Olarak Belirlendi.
2018 01/30 31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.26.01.2018
2018 01/29 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.23.01.2018
2018 01/28 Vergi Dairesi Tarafından Mükellefe Yapılacak Nakdi İadeler Öncelikle Mükellefin Muaccel Kamu Borçlarına Mahsup Edilecektir.
2018 01/27 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyurusu Yayımlandı.17.01.2018
2018 01/26 Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat:2003/3)'de Değişiklik Yapıldı.16.01.2018
2018 01/25 2017 Yılı 4. Geçici Vergi Dönem Sonu Değerleme Kurları.09.01.2018
2018 01/24 Taşeron İşverenlerin 2017 Aralık Ayına Ait Bildirgelerini SGK'ya Erken Vermeleri Gerekmektedir.08.01.2018
2018 01/23 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı. 08.01.2018
2018 01/22 Vergiden İstisna Yurtiçi Ve Yurtdışı Gündelik Tutarları.05.01.2018
2018 01/21 2017 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesi05.01.2018
2018 01/20 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı Belli Oldu.05.01.2018
2018 01/19 ÖTV, KKDF, Bireysel Katılım Yatırımcıları Ve Tütün Fonu İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.05.01.2018
2018 01/18 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişik Yapıldı.03.01.2018
2018 01/17 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.03/01/2018
2018 01/16 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır.03/01/2018
2018 01/15 2018 Yılı için İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili İadesi Alınamayacak KDV Tutarı 11.400 TL Olarak Belirlendi.
2018 01/14 Özel Tüketim Vergisi (II) ve (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğlerinde Değişik Yapıldı. 03/01/2018
2018 01/13 Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra No 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. 03/01/2018
2018 01/12 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2018 01/11 İşkur İşbaşı Eğitim Teşvikinin Süresini 1 Yıl Uzatan Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
2018 01/10 1.1.2018’den İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtlar Bedelleri Belirlendi.
2018 01/09 2018 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi.
2018 01/08 Asgari Ücret Ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Değişti.
2018 01/07 2018 Yılı İçin Fatura Ve Amortisman Sınırı İle VUK’ nda ki Diğer Bazı Tutar Ve Hadler Belirlendi.
2018 01/06 Gelir Vergisi İle İlgili 2018 Yılında Uygulanacak Bazı Hadler Ve Tutarlar Belirlendi. 2006 Yılından Önce İhraç Edilmiş Devlet Tahvili Ve Hazine Bonosu Faizleri İçin Uygulanacak İndirim Oranı Belirlendi.
2018 01/05 Yeni Harç Tutarları Belirlendi.
2018 01/04 Yeni Damga Vergisi Tutarları Belirlendi.
2018 01/03 Belediye Gelirlerinde 2018 Yılında Uygulanacak Tarife Ve Tutarlar Belirlendi.
2018 01/02 Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları Belirlendi.
2018 01/01 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Yeniden Değerleme Oranında Arttırıldı.

© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.