Duyuru

2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı.

DUYURU

04/01

04.04.2022

2021 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİ BAŞLADI.

 

Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanmaktadır. 2021 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini 1 Nisan – 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında www.gib.gov.tr aracılığı ile https://ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verebileceklerdir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kurumlar vergisi beyan döneminde mükelleflerin beyannamelerini verme sürecinde yararlanmaları için Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi hazırlanmıştır.

Söz konusu rehbere aşağıda yer verilen link üzerinden erişim sağlanabilecektir.

 

 

Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.