Pratik Bilgiler

Binek Oto Gider Kısıtlaması

  2019 Yılı İçin,
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, amortisman gideri olarak indirim konusu yapılabilecek tutar;  
Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi hariç ilk iktisap; 135.000,00 TL
Söz  konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde;  250.000,00 TL
   
  2020 Yılı İçin,
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere;  
Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının gider olarak alınabilecek toplam tutarı; 140.000,00 TL
Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin gider olarak alınabilecek toplam tutarı; 5.500,00 TL
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, amortisman gideri olarak indirim konusu yapılabilecek tutar;  
Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi hariç ilk iktisap; 160.000,00 TL
Söz  konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde;  300.000,00 TL
   
  2021 Yılı İçin,
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere;  
Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının gider olarak alınabilecek toplam tutarı; 150.000,00 TL
Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin gider olarak alınabilecek toplam tutarı; 6.000,00 TL
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, amortisman gideri olarak indirim konusu yapılabilecek tutar;  
Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi hariç ilk iktisap; 170.000,00 TL
Söz  konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde;  320.000,00 TL
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.