Pratik Bilgiler

Dava Açma Süreleri

Dava Açma Süreleri
 
Dava konusu Dava açılacak mahkeme Dava açma süresi

 

Dayanağı

 

Vergi/ceza ihbarnamesine Vergi mahkemesi Tebliğden itibaren 30 gün içinde Vergi usul kanunu
2577 sayılı kanun
İşlem yönergesi
İtirazi kayıtla verilen beyannameye ait tahakkuk fişine Vergi mahkemesine Tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde 2577 sayılı kanun
İşlem yönergesi
Ödeme emrine Vergi mahkemesine Tebliğden itibaren 15 gün içinde 6183 sayılı kanun
2577 sayılı kanun
İşlem yönergesi
Haciz varakasına Vergi mahkemesine Haciz tarihinden itibaren 15 gün içinde 6183 sayılı kanun
2577 sayılı kanun
İşlem yönergesi
İhtiyati tahakkuka Vergi mahkemesine İhtiyati tahakkukun bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde 6183 sayılı kanun
2577 sayılı kanun
İşlem yönergesi
İhtiyati hacze Vergi mahkemesine Haciz tarihinden itibaren 15 gün içinde 6183 sayılı kanun
2577 sayılı kanun
İşlem yönergesi
Temyiz davası açma Danıştay’a Kararın tebliğinden itibaren 30 gün  
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.