Pratik Bilgiler

Süreler

BİLDİRİM SÜRELERİ
 
BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY BİLDİRİM SÜRESİ
İşe Başlama GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA , ŞİRKETLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMLERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.
Adres Değişikliği OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
İş Değişikliği OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
İşletme Değişikliği OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
İşi Bırakma OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
Nakil OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
Ölüm OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
Tasviye ve İflas OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
Ödeme Kaydedici Cihaz Satın Alma Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN
Ödeme Kaydedici Cihaz Bildirme SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN
Kendi İsteği İle
Ö.K.C.Alımında Kullanmaya
Başlama Süresi
30 GÜN
İşi Bırakmada
Ö.K.C. Mühürletme
Süresi
İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY
Tekrar
Ö.K.C..Kullanmada
Mührü Açtırma Süresi
İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN
  01.05.2004 tarihinden itibaren
  b) Diğer akaryakıt istasyonlarında bir önceki dönem akaryakıt satışları toplamı:
  - 5 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.05.2004 tarihinden itibaren
  - 3 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.09.2004 tarihinden itibaren -1 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.03.2005 tarihinden itibaren
  -1 Trilyon liranın altında kalan mükellefler için 01.09.2005 tarihinden itibaren
  c) 01.01.2005 tarihinden sonra işe başlayan mükelleflerde ise işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başlayacaktır.
  Dileyen mükellefler bu tarihleri beklemeksizin de akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatıp kullanabileceklerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFTER TASDİK SÜRELERİ
Öteden Beri İşe 
Devam Edenler
DEFTERİN KULLANILACAĞI YILDAN ÖNCE GELEN SON AYDA
     
Yeni İşe Başlayanlar İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE
     
Sınıf Değiştiren ve Yeni Mükkellefiyete Girenler SINIF DEĞİŞTİRME VE YENİ MÜKELLEFİYETE GİRME TARİHİNDEN ÖNCE
Tasdike Tabi Defterlerin
Dolması Nedeniyle Veya Sair
Sebeple Yeni DefterTasdik Ettirme
YENİ DEFTER KULLANMAYA MECBUR OLANLARIN BUNLARI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE
Tasdik Yenileme DEFTERİ ERTESİ YILDA KULLANMAK
İSTEYENLER OCAK AYI, HESAP DÖNEMİ 
MALİYE AKANLIĞINCA TESPİT EDİLENLER BU DÖNEMİN İLK AYI İÇERİSİNDE
Vergi Muafiyeti
Kalkanlar
MUAFLIKTAN ÇIKMA TARİHİNDEN BAŞLAYARAK ON GÜN İÇİNDE
   
DAVA AÇMA SÜRELERİ
 
Dava Konusu Dava Açılacak Mahkeme Dava Açma Süresi
VERGİ/CEZA İHBARNAMESİNE VERGİ MAHKEMESİNE TEBLİĞDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE
     
İTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAMEYE AİT TAHAKKUK FİŞİNE VERGİ MAHKEMESİNE TAHAKKUK TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE
     
ÖDEME EMRİNE VERGİ MAHKEMESİNE TEBLİĞDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE
     
HACİZ VARAKASINA VERGİ MAHKEMESİNE HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE
     
İHTİYATİ TAHAKKUKA VERGİ MAHKEMESİNE İHTİYATİ TAHAKKUKUN BİLDİRİM TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE
     
İHTİYATİ HACZE VERGİ MAHKEMESİNE HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE
     
TEMYİZ DAVASI AÇMA DANIŞTAY'A KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.