Sirküler

Sirküler - 2015

Yıl Sirküler No Başlık
2015 12/17 6446 Sayılı elektrik Piyasası kanununda yeralan bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
2015 12/26 Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.
2015 12/24 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisi tutarları belirlendi.Cep telefonu abonelik tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi tutarı arttırıldı.2016 Yılına ilişkin Emlak Vergisi tutarları hakkında genel tebliğ yayımlandı.2016 Yılına ilişkin Değerli Kağıt bedelleri b
2015 12/24 2016 yılı için İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı.
2015 12/23 2016 Yılı Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları Belirlendi.
2015 12/22 Yeni Nesil ÖKC’lerin Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemine kaydı, satışı ve devri işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.
2015 12/21 Sinema, tiyatro, konser, spor müsabakaları ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemelerine ilişkin tebliğ yayımlandı.
2015 12/20 e-Tebligat Süresi 1 Nisan 2016 Tarihine Uzatıldı.
2015 12/19 Hava Yolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemelerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2015 12/15 2016 yılı için fatura ve amortisman sınırı ile VUK'daki diğer bazı tutar ve hadler belirlendi.
2015 12/18 E-arşiv uygulamasının kapsamını genişleten ve elektronik ticaretin izlenmesi kapsamında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme zorunluluğu getiren tebliğ yayımlandı.
2015 12/16 İhracat ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerinde e-fatura düzenleme zorunluluğu 01.01.2017 tarihine ertelendi.
2015 12/14 Amortismana tabi sabit kıymetlerin faydalı ömürlerini ve amortisman oranlarını belirleyen listede değişiklikler yapılmıştır.
2015 12/13 Gelir Vergisi ile ilgili 2016 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi. 2006 Yılından önce ihraç edilmiş devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri için uygulanacak indirim oranı açıklandı.
2015 12/12 Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı.
2015 12/11 Yeni damga vergisi tutarları.
2015 12/10 Yeni harç tutarları
2015 12/09 Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunu 7.000,00 TL’ye İndiren Tebliğ Yayımlandı.
2015 12/08 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir
2015 12/07 Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin tebliğ taslağı hazırlanmıştır.
2015 12/06 64. Hükümet Tarafından Açıklanan 2016 Yılı Eylem Planında Vergi Ve Ekonomik Hayatla İlgili Yapılması Öngörülen Önemli Düzenlemeler Yer Almaktadır.
2015 12/05 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 08.12.2015 tarihinde TBMM'ye Sunuldu.
2015 12/04 E-Fatura Ve E-Defter Başvuruları Hakkında Duyuru Yayımlandı.
2015 12/03 E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslağı Yayımlandı.
2015 12/02 E.Beyanname ile ilgili duyurular
2015 12/01 Bazı Mükellefler için zorunlu e.arşiv uygulamasına 1 Ocak 2016 da geçiliyor.
2015 11/09 Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
2015 11/08 İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2015 11/07 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı.
2015 11/06 Türkiye ile Senegal Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İmzalandı.
2015 11/05 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.
2015 11/04 Yeniden Değerleme Oranı 2015 Yılı İçin %5,58 Olarak Tespit Edilmiştir.
2015 11/03 3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yatırım İndirimi Endeksleme Oranı
2015 11/02 Nakit Sermaye Arttırımlarında Kurumlar Vergisi İndirimi
2015 11/01 Nevi Değişikliği Durumunda E.Defter Uygulamasında Yapılması Gerekenler
2015 10/05 01.01.2016 tarihinden itibaren başlayacak olan elektronik uygulamalar ile ilgili hatırlatmalar.
2015 10/04 Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.
2015 10/03 Artvin’e bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerininde 6111 ve 6552 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borçlara dair genel tebliğ yayımlandı.
2015 10/02 E.Defter uygulama kılavuzu güncellendi.
2015 10/01 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
2015 09/07 Ağustos Ayı Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
2015 09/06 Elektronik Ticaret Faaliyetlerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
2015 09/05 Ağustos Dönemi Muhatasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Ba-Bs Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı.
2015 09/04 Nakit Sermaye Artırımına Getirilen Teşvike İlişkin 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
2015 09/03 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.
2015 09/02 1 Eylül 2015 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti.
2015 09/01 Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
2015 08/08 Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
2015 08/07 Elektronik Tebligat Uygulamasını Düzenleyen Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı.
2015 08/06 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
2015 08/05 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Tebliğ Yayınlandı.
2015 08/04 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin tebliğ yayımlandı.
2015 08/03 KDV İade Rehberleri Yayınlandı.
2015 08/02 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yeralan mallara ilişkin tebliğ yayımlandı.
2015 08/01 Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında genişletilmiş bilgi değişimi yoluyla uluslararası vergi uyumunun artırılması anlaşması imzalanmıştır.
2015 07/11 Maliye Bakanlığı Elektronik Tebligatın Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Taslağı Hazırladı.
2015 07/10 Uyap’ta Elektronik Tebligat Uygulaması Başladı.
2015 07/09 2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yatırım indirimi endeksleme oranı
2015 07/08 Çalışanlara yapılan yardımlara 01.07.2015 tarihinden itibaren uygulanacak vergi ve sigorta istisnası tutarları
2015 07/07 Türkiye ile Almanya arasındaki çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik anlaşma hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2015 07/06 Vergiden istisna gündelik tutarları.
2015 07/05 Kıdem tazminatı tavanı arttı.
2015 07/04 Tahvil ve Bonoların 2015 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak borsa rayici.
2015 07/03 1 Temmuz’dan itibaren uygulanacak asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın tutarları
2015 07/02 İkinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2015 07/01 Nakit Sermaye Artırımında Uygulanacak Faiz İndirim Oranları Belirlendi.
2015 06/12 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ yayımlandı
2015 06/11 Mali Tatil 1 Temmuzda başlıyor.
2015 06/10 Maliye Bakanlığı 250.000,00 TL ve üzeri vergi borcu olan mükellefleri ilan edecek.
2015 06/09 E.Fatura uygulamasına dahil olanlar mal ihracatı işlemlerinde e.fatura düzenleyecektir.
2015 06/08 E.Fatura ve E.Defter uygulamasının kapsamı genişletildi.
2015 06/07 Elektronik Yoklamaya İlişkin Usul Ve Esasları Düzenleyen VUK Tebliği Yayımlandı.
2015 06/06 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır.
2015 06/05 Araç Kiralama Şirketlerine Kiralanan Araç Bilgileri ile Aracı Kiralayanalara İlişkin Bilgileri Kayıt Altına Alma Zorunluluğu Getirildi
2015 06/04 1 Sıra No.lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ yayımlandı
2015 06/03 1 Sıra No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ yayımlandı
2015 06/02 ELÜS Alım Satım Belgesi Vergi Usul Kanunu Uyarınca Düzenlenmesi Zorunlu Belgeler Kapsamına Alındı
2015 06/01 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Tebliğler Yayımlandı
2015 05/03 Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetlere KDV İstisnası Getirildi.
2015 05/02 Mayıs ayından itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları.
2015 05/01 Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
2015 04/24 Elektronik Ticareti Düzenleyen Kanun 1 Mayıs 2015 Tarihinde Yürülüğe Giriyor.
2015 04/23 E-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması işlemlerinin yerine getirilme süresi 29 Mayıs 2015 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2015 04/22 6645 sayılı kanunla İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında düzenlemeler yapıldı.
2015 04/21 E-defter uygulaması hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın önemli bir duyurusu.
2015 04/20 Yatırım indirimi endeksleme oranı
2015 04/19 Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları
2015 04/18 6645 sayılı Kanunla bazı vergi düzenlemeleri yapıldı.
2015 04/17 Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı.
2015 04/16 Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (Buluş Kazançları İstisnası)
2015 04/15 Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresi Uzatıldı
2015 04/14 Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı
2015 04/13 (II) sayılı listedeki taşıtlara ilişkin ÖTV Uygulama Genel Tebliği yayımlandı.
2015 04/12 E.Defter uygulama kılavuzu güncellendi.
2015 04/11 E.Defter ile ilgili duyurular
2015 04/10 449 Sıra No’lu Vergi usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
2015 04/08 Bazı malların vadeli ithalatında KKDF sıfıra indirildi.
2015 04/07 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.
2015 04/06 Ev hizmetlerinde çalışanların ücretlerinde vergi istisnası uygulaması hakkında GİB sirküleri yayımlandı.
2015 04/05 Vergi Kanunları ve diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapan 6637 sayılı Kanun yayımlandı.
2015 04/04 E.Fatura, E.Defter ve E.Bilet ile ilgili genel tebliğlerde değişiklik yapıldı.
2015 04/03 Prim tahsilatlarına ilişkin SGK duyurusu.
2015 04/02 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı elektronik tebligat sistemine ilişkin yönetmelik yayımlandı.
2015 04/01 Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin kesin mizan bildirimlerinin verilme süresi ile e.defter tutanlarca 31 Mart 2015 tarihine kadar GİB sistemine yüklenmesi gereken ' Elektronik Defter Beratları 'nın yüklenme süresi uzatıldı.
2015 03/12 2014 Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi uzatıldı.
2015 03/11 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı
2015 03/10 Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile şubat ayına ait bazı beyanname ve bildirimlerin verilme süresi uzatıldı.
2015 03/09 ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'ne göre Müteselsil Sorumluluk
2015 03/08 Vergi Kanunlarında bazı değişiklikler yapılmasını öngören Kanun teklifi
2015 03/07 (B) Cetvelindeki Bazı Mallarda ÖTV Tevkifat Uygulamasının Kapsamı Genişletildi.
2015 03/06 Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.
2015 03/05 (I) sayılı listedeki mallara ilişkin ÖTV Uygulama Genel Tebliği yayımlandı.
2015 03/04 E.Defter uygulama kılavuzu yayımlandı.
2015 03/03 Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi başladı.
2015 03/01 Şirketlerin elektronik ortamda yapacakları kurullarla ilgili tebliğlerde değişiklikler yapıldı.
2015 03/02 Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitesine ait yönetmelikte değişiklik yapıldı.
2015 02/10 Kasa ve Ortaklar Cari Hesabını Düzelten Mükelleflere Tecil-Taksitlendirme İmkanı Sağlandı
2015 02/09 Ocak 2015 Dönemine ait Damga Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.
2015 02/08 Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.
2015 02/07 Maden Kanunu ve diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapıldı.
2015 02/06 Prim teşviklerinden yersiz yararlanılan dönemlerin e-bildirge ekranında görüntülenebilmesine ilişkin SGK duyurusu
2015 02/05 Bazı Kamu Alacaklarını Yeniden Yapılandıran 6552 Sayılı Kanunla İlgili İç Genelge
2015 02/04 KDV ve Muhtasar beyannamelere yeni satır ve bölümler eklendi.
2015 02/03 Bazı mallarla ilgili KDV oranları değiştirildi.
2015 02/02 2014 yıl sonu döviz değerlemelerine esas kurlar
2015 02/01 Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı genişletildi
2015 0/16 Mükellef bilgileri bildirimi yürürlükten kaldırıldı.
2015 01/15 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
2015 01/14 Gelir İdaresi Başkanlığı'nın E-fatura web sayfasında yer alan duyurular
2015 01/13 Çalışanlarla ilgili 2015 yılına ilişkin bazı vergi ve sigorta bilgileri.
2015 01/12 Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi
2015 01/10 Vergiden istisna gündelik tutarları.
2015 01/09 Yeni Kıdem tazminatı tavanı
2015 01/08 Diğer Vergilerdeki Artışlar
2015 01/07 Bazı mallara uygulanan ÖTV oran ve tutarları ile Tütün Fonu tutarında değişiklik yapıldı.
2015 01/06 2014 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.
2015 01/05 Bazı mükelleflere belirli kayıtları elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza etme zorunluluğu getiren 431 Nolu VUK Genel Tebliği hakkında açıklamalar yapıldı.
2015 01/04 Ücretlerde uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları.
2015 01/03 KGMDSK kararı yayımlandı.
2015 01/02 E.Arşiv uygulaması ile ilgili 433 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı
2015 01/01 Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.