Sirküler

Sirküler - 2016

Yıl Sirküler No Başlık
2016 01/11 Çalışanlara Yapılan Yardımlara 01.01.2016-31.12.2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak Vergi Ve Sigorta İstisnası Tutarları.
2016 12/20 Varlık Barışının Süresi Uzatıldı.
2016 12/18 Gelir Vergisi ile ilgili 2017 yılında uygulanacak bazı hadler ve tutarlar belirlendi.
2016 12/19 Özel İletişim Vergisi, Emlak Vergisi ve Belediye Gelirlerinde 2017 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi.
2016 10/09 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Genelge Yayımladı.
2016 10/05 Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin 60 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı.
2016 09/07 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Mükelleflerce Düzenlenecek Mali Raporların Verilme Süresi Değişti.
2016 08/25 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi Yayımlandı.
2016 12/17 2017 Yılı için fatura ve amortisman sınırı ile VUK’ daki diğer bazı tutar ve hadler belirlendi.
2016 12/16 2017 yılı için indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı belirlendi.
2016 12/12 Yeni Harç Tutarları Belirlendi
2016 12/15 Veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları belirlendi.
2016 12/14 Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı.
2016 12/13 Yeni damga vergisi tutarları belirlendi.
2016 08/24 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı.
2016 12/11 Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri no: 295) Yayımlandı.
2016 04/10 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapıldı.
2016 11/04 E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Yayımlandı.
2016 12/09 1.1.2017’den itibaren uygulanacak Değerli Kağıtlar bedelleri belirlendi.
2016 12/08 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçlarını Peşin Ödemeyi Tercih Edenler İle İlgili Duyuru.
2016 12/07 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması 1.7.2017 tarihine ertelendi.
2016 12/06 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine Yapılan ihracat ve İhraç kayıtlı teslimlerde DİİB kapsamındaki KDV iade kısıtlaması kaldırıldı.
2016 12/05 E-Fatura Ve E-Defter Uygulamaları İle İlgili GİB Duyuruları.
2016 12/04 KDV iade işlemlerine ilişkin yayımlanan GİB duyuruları.
2016 12/03 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ yayımlandı.
2016 12/02 Bazı malların Özel Tüketim Vergisi tutarları yeniden belirlendi.
2016 12/01 6736 sayılı Kanun kapsamında yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.
2016 11/13 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı (4 Seri No’lu) hazırlandı.
2016 11/12 Proje Bazlı Teşvik Sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
2016 11/11 Yapılandırdığınız vergi borçlarınızı ödemeyi unutmayın.
2016 11/10 6761 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı.
2016 11/09 Bazı mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranları değişti.
2016 11/08 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri no:3) Yayımlandı.
2016 11/07 Muhtasar, Damga vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.
2016 11/06 Yeniden Değerleme Oranı 2016 Yılı İçin %3,83 Olarak Tespit Edilmiştir.
2016 11/05 6736 sayılı kanun kapsamında gümrük alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar.
2016 11/03 Ücretlilerin Bireysel Emekliliğe Otomatik Katılımı Konusunda Hazine Müsteşarlığınca Kılavuz Yayınlandı.
2016 12/10 Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile ilgili Hazine Müsteşarlığı Basın Duyurusu yayımlamıştır.
2016 11/02 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:2) Yayımlandı.
2016 11/01 3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yatırım İndirimi Endeksleme Oranı
2016 10/15 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair tebliğ Yayımlandı.
2016 10/14 2016 Ekim Kasım Aralık Aylarında Aylık Net Ücreti 1.300,99 TL’nin Altına Düşenlere Uygulanacak İlave Asgari Geçim İndirimine İlişkin Düzenleme.
2016 10/13 6736 Sayılı Kanunda yer alan bazı süreler uzatıldı.
2016 10/12 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Toplantısı Soru ve Cevapları Yayımlandı.
2016 10/11 Muhtasar, Damga vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.
2016 10/10 Üçüncü geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2016 01/13 Vergiden İstisna Gündelik Tutarları.
2016 10/08 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2016 10/07 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2016 10/06 Harçlar Kanunundaki değişikliklere ilişkin 77 Seri No.lu Genel Tebliğ yayımlandı.
2016 10/04 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri (Seri No: 4-5-6) Yayımlandı.
2016 10/03 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’ de Yayımlandı.
2016 10/02 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) Yayımlandı.
2016 10/01 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) Yayımlandı.
2016 09/08 Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Olarak Dahil Edilmesine İlişkin Düzenlemenin Kapsamı.
2016 09/06 6745 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler.
2016 09/05 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
2016 09/04 Konut Teslimlerinde KDV Oranları İle Bazı Malların ÖTV Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
2016 09/03 6736 Sayılı Kanunun Uygulamasına Yönelik İç Genelge Yayımlanmıştır.
2016 09/02 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Verilecek E-Beyannameler İle İlgili Duyuru Yayımlanmıştır.
2016 09/01 E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2016 08/31 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğe Geçici Madde Eklendi.
2016 08/30 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Başvurusuna İlişkin Duyuru.
2016 08/29 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Tebliği Yayımlandı.
2016 08/28 6736 Sayılı Kanun İle İlgili SGK Genelgesi yayımlandı.
2016 08/27 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2016 08/26 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Tebliği Yayımlandı.
2016 08/23 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Yayımlandı.
2016 08/22 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Düzenlemeleri.
2016 08/21 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.
2016 08/20 KDV İade Talep Eksiklik Yazıları E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilecek.
2016 08/19 Bazı yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti 01.01.2018 tarihine ertelendi.
2016 08/18 6728 Sayılı Kanun İle Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler.
2016 08/17 6728 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nda Değişiklikler Yapılmıştır.
2016 08/16 Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri hakkında Bakanlar Kurulu Kararları Yayımlanmıştır.
2016 08/15 Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki Harcamalara İlişkin 2016/9092 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Göstergeler Belirlenmiştir.
2016 08/14 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ YAYIMLANMIŞTIR
2016 08/13 Harçlar Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler.
2016 08/12 İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Yönelik Tebliğ Yayımlandı.
2016 08/11 6728 Sayılı Kanun İle Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler.
2016 08/10 6728 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisinde Yapılan Değişiklikler.
2016 08/09 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2016 08/08 Sermaye Avansı Ödemeleri, Nakit Sermaye Artışı Faiz İndiriminden Belli Şartlarla Yararlanabilecektir.
2016 08/07 İhraç Kaydıyla Teslimlerden Kaynaklanan İade/Tecil-terkin Taleplerinde Kapasite Raporu Bilgisi internet Vergi Dairesinden Gönderilecektir.
2016 08/06 Elden Verilen Bazı Kıst Dönem Beyannameleri E-Beyanname ile Beyan Edilecektir.
2016 08/05 OHAL Süresince İflas Erteleme Talebinde Bulunulamayacaktır.
2016 08/04 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik Yayımlandı.
2016 08/03 Turizm İşletmecilerinin Ecrimisil Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2016 08/02 Vergi Muafiyeti Tanınan Kamuya Yararlı Vakıflar Listesi Güncellendi.
2016 08/01 Vergi Davalarında istinaf yoluna başvuru 20 Temmuz 2016’da başladı.
2016 07/14 Elektronik Ortamda Kesin Mizan Bildirimi Verilmesi Zorunluluğu Yürürlükten Kaldırıldı.
2016 07/13 Çalışanlara yapılan çocuk yardımına 01.07.2016 tarihinden itibaren uygulanacak vergi ve sigorta istisnası tutarı.
2016 07/12 Başbakanlık tarafından “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası” başlatılmıştır.
2016 07/11 Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.
2016 07/10 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
2016 07/09 Haziran 2016 Dönemi KDV 1 Beyannamesinde yapılan değişiklik hakkında duyuru yayımlandı.
2016 07/08 KDV Mahsubu İle Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Taleplerine İlişkin Genelge Yayımlandı.
2016 07/07 Sigortalılara İşverenler Tarafından Verilen Altınların Bedellerinin Sigorta Primine Esas Kazanca Dahil Edilmesini Öngören Genelge Yayımlandı.
2016 07/06 KDV 1, Kurum Geçici Ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklikler Yapılmıştır.
2016 07/05 2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yatırım İndirimi Endeksleme Oranı Açıklandı.
2016 07/04 Kıdem Tazminatı Tavanı Arttı.
2016 07/03 İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları.
2016 07/02 Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Köprülerin Geçiş Ücretlerinde KDV oranı %8 Olarak Belirlenmiştir.
2016 07/01 İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı.
2016 06/05 Türkiye Maarif Vakfı Kuruldu.
2016 06/04 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı.
2016 06/03 KDV Borçları Tecil ve Taksitlendirme Kapsamına Alınmıştır.
2016 06/02 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yayımlanmıştır.
2016 06/01 Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı (SİDEP) Genelgesi yayımlandı.
2016 05/12 Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
2016 05/11 Vergi Levhasının 31 Mayısa kadar alınması gerektiğini hatırlatırız.
2016 05/10 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2016 05/09 Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.
2016 05/08 Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2016 05/07 Kamu arazisi tahsis edilen turizm işletmelerinin 2016 yılı içinde ödemeleri gereken kira ecrimisil gibi borçları bir yıl erteleniyor
2016 05/06 Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasının Usul Ve Esaslarını Belirleyen Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.
2016 05/05 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2016 05/04 Katkı Maddeli Üretilen Ekmeğin KDV’sini %1’e İndiren Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
2016 05/03 E-Fatura Uygulamasını GİB-Portal Yöntemi İle Kullanan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar.
2016 05/02 Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatında İstenecek Belgelere Ek Yapıldı.
2016 05/01 Gümrüksüz Satış Mağazaları da E-Arşiv Uygulamasından Yararlanabilecek.
2016 04/16 TÜFE'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesi İle İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
2016 04/15 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, E-defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
2016 03/06 Nakit Sermaye Artırımı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2016 04/14 2015/Aralık Dönemine Ait Hatalı Üretilen Elektronik Defter Beratlarının Silinmesi Hakkında Duyuru
2016 04/13 Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili GİB Duyuruları.
2016 04/12 Mali Tatil Uygulaması Hakkında 1 Sıra Nolu Tebliğde Değişiklik Yapan 2 Sıra Nolu Tebliğ Yayımlandı
2016 04/11 Elektronik Tebligat Sistemi İle İlgili GİB Duyurusu.
2016 04/09 Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranına ilişkin sirküler yayımlandı.
2016 04/08 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2016 04/07 TRT Payı İle İlgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Duyurusu.
2016 04/06 14 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.
2016 04/05 2016/03 Dönemi KDV 1 Beyannamesinde yapılan değişiklik hakkında duyuru.
2016 04/04 Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2016 04/03 E-Beyannamelerde yapılan değişikliklerle ilgili GİB duyuru yayımlamıştır.
2016 04/02 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne (İhracat: 2006/12) ek süre verilmesi ile ilgili geçici madde eklenmiştir.
2016 04/01 Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası ve bu teslimlere ilişkin KDV iade uygulaması.
2016 03/18 E-Tebligat sistemine başvuru için son gün 31 Mart 2016.
2016 03/17 90 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2016 03/16 Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin İnternet Üzerinden Gönderilmesine İlişkin Kılavuz Yayımlandı.
2016 03/15 51 İlde uygulanan ilave 6 puanlık indirimde aranan 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartının kaldırılmasına ilişkin SGK duyurusu yayımlandı.
2016 03/14 3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Tebliğ Taslağı Yayımlandı.
2016 03/13 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 31.03.2016 Tarihine Uzatılmıştır.
2016 03/12 KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazılarının İnternet Vergi Dairesi üzerinden görüntülenmesi ve hazırlanmasına ilişkin kılavuz yayımlandı.
2016 03/11 E.Defter Uygulama Kılavuzu 1.4 yayımlanmıştır. E.Fatura ve E.Arşiv uygulamalarında güncellemeler yapılmıştır.
2016 03/10 Bağımsız Denetime Tabi Olma Hadleri Değişti.
2016 03/09 Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu 1 Nisan 2016’da başlayanlar için hatırlatma.
2016 03/08 Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olmasını Belirleyen Hadler Ve Kriterlere İlişkin Hatırlatma.
2016 03/07 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlandı.
2016 03/05 Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2016 03/04 6676 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle 5746 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler.
2016 03/03 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Başladı.
2016 03/02 Vergide Hazır Beyan Sistemi ile ilgili basın duyurusu yayımlandı.
2016 03/01 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı
2016 02/14 Emeklilerden Kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni Bir Duyuru Yayımlamıştır.
2016 02/13 Ücret, kira, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar için Hazır Beyan Sistemi getirildi.
2016 02/12 Emekli Ve Yaşlılık Aylıklarından Yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2016 02 / 11 6663 Sayılı Kanun İle İş Ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yapılan Değişiklikler.
2016 02/10 Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi İle Asgari Ücret Desteğine İlişkin Soru Ve Cevaplar Yayımlandı.
2016 02/09 Borsa İstanbul A.Ş. Bünyesinde Yer Alan Kıymetli Madenler Piyasasında İşlem Yapanların Tahsilat ve Ödemeleri Tevsik Kapsamından Çıkarılmıştır.
2016 02/08 Nakit Sermaye Artışında İndirim Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.
2016 02/07 6663 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Bazı Düzenlemeler Yapılmıştır.
2016 02/06 Asgari Ücret Desteği İle İlgili Sosyal Güvelik Kurumu Tarafından Duyuru Yayımlandı.
2016 02/05 2015 Yılı Sonu İtibarıyla Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemesinde Uygulanacak Döviz Kurlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2016 02/04 E-Beyanname İle İlgili GİB Duyuruları.
2016 02/03 Prime Esas Kazançlar ve Bazı İşlemlere Esas Tutarlara İlişkin Genelge Yayımlandı.
2016 02/02 Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı.
2016 02/01 Mali Tatil Uygulaması İle İlgili Değişiklikler.Değerli Kağıt Bedellerinde Bazı Değişiklikler Yapıldı.
2016 01/22 Asgari Ücret Artışı Sonrası İşverene Hazine Desteği Verilmesini Düzenleyen Kanun Yürürlüğe Girdi.
2016 01/21 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
2016 01/20 Asgari Ücret Artışı Sonrası İşverene Prim Desteği Getiren Kanun TBMM’de Kabul Edildi.
2016 01/19 Hatalı Ya Da Arızalı Üretilen Mali Mühre Sahip Mükellefler İçin Güncellenen Duyuru.
2016 01/15 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı.
2016 01/18 E-Arşiv Fatura Uygulaması İle İlgili GİB Duyurusu Yayımlandı.
2016 01/17 E-Fatura Kullanıcıları İçin Mali Mühür İle İlgili GİB Duyurusu.
2016 01/16 E-Fatura Kullanıcıları İçin GİB Duyuruları.
2016 01/14 Doğal Afet Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Artvin İli Murgul İlçesindeki Amme Borçlularına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.
2016 01/12 Asgari Geçim İndirimi Tutarları.
2016 01/10 Muvazzaf ve Fahri Konsoloslukların Yapacakları İşlemlerden Döviz Cinsinden Alınacak Harç Miktarlarının Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2016 01/09 Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.
2016 01/08 İnternetten satış yapan mükelleflerin e-arşiv uygulamasına geçiş rehberi yayımlandı.
2016 01/07 Yolcu Beraberinde Yurtdışına Çıkarılan Belli Tutarı Aşan TL ve Dövizin Gümrük İdaresine Beyan Edilmesi Zorunluluğu Getirildi.
2016 01/06 Yeni Kıdem tazminatı tavanı.
2016 01/05 Bazı malların tesliminde KDV oranları değişti. Bazı malların ÖTV oran ve tutarlarında değişiklikler yapıldı.
2016 01/04 Vergi Kanunlarındaki bazı geçici maddelerin süreleri uzatıldı.İmalatta kullanılan makine ve teçhizat alımında kullanılan kredilere BSMV istisnası getirildi.
2016 01/03 Asgari Ücret Bilgi Notu
2016 01/02 2015 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.
2016 01/01 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Süresi Uzatıldı.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.