Sirküler

6770 Sayılı Kanun ile SGK prim ödemelerinin bir kısmı ertelendi.

SİRKÜLER

01/18

30.01.2017

 

KONU:

* 6770 Sayılı Kanun ile SGK prim ödemelerinin bir kısmı ertelendi.

 

6770 SAYILI KANUN İLE SGK PRİM ÖDEMELERİNİN BİR KISMI ERTELENDİ

 

27.01.2017 tarihinde yayımlanan 6770 sayılı Kanun’un 28 inci maddesiyle, 5510 sayılı Kanunu’na eklenen geçici 72. madde ile ; prim ertelemesi kapsamına giren özel sektör işverenlerinin 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarının ilgili maddede öngörüldüğü şekilde hesaplanan miktarlarının, ertelenmesine olanak sağlanmıştır.

Ertelenecek prim borcu; Özel sektör işverenlerinden 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için hazine katkısından faydalananlardan (asgari ücret desteğinden yararlananlardan), destekten yararlanmada dikkate alınacak her prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacaktır.

Sigorta primi borcu ertelemesinden; 5510 Sayılı Kanun’un 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran ve asgari ücret desteğinden yararlananlar özel sektör işverenleri yararlanabilecektir. Prim ertelemesinden yararlanan işyerlerinin herhangi bir başvuru yapmalarına gerek olmayıp, sistem otomatik olarak hesaplama yapmaktadır.

SGK Prim ertelemesi kapsamında;

  • 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarının, 2017 yılı Ekim,
  • 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım,
  • 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Aralık,

ayı sonuna kadar ödenmesi halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2016/Aralık ayına ilişkin uygulanması ile ilgili olarak “Duyuru” yayımlamıştır.  

Söz konusu duyuru sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.