Sirküler

6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER

01/16

27.01.2017

KONU:

*6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı.

 

6770 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN YAYIMLANDI:

27.01.2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ile

 • Damga Vergisi Kanunu,
 • Harçlar Kanunu,
 • Katma Değer Vergisi Kanunu,
 • Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun,
 • Kurumlar Vergisi Kanunu,
 • Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu,
 • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,
 • Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu,
 • Sosyal sigortalar ve genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • Emekli sandığı kanunu,
 • Merkez Bakası Kanunu,
 • Sosyal Hizmetler Kanunu,
 • Maden Kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde,

Değişiklikler yapılmaktadır.

Yapılan değişikliklere ilişkin ayrıntılı sirkülerlerimiz ayrıca yayımlanacaktır.  

Kanun metni sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla, 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.