Sirküler

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Plan Bütçe Komisyonunda

SİRKÜLER

05/03

03.05.2017

KONU:

*Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Plan Bütçe Komisyonunda

 

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNDA

 

Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı 20.04.2017 tarihinde Plan Bütçe Komisyonuna gönderilmiştir.

Tasarı ile 3.8.2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına ilişkin Kanun kapsamına giren alacak türlerinin ve alacaklı idareler esas alınarak bu idarelerin 31.3.2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacaklarının yine anılan Kanunda düzenlenen şartlara uyumlu olarak yapılandırılması öngörülmektedir.

 

Kanun Tasarısı sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.