Sirküler

Ertelenen Sigorta Primleri KDV Mahsubuyla Ödenebilecektir.

SİRKÜLER

10/07

31.10.2017

KONU:

*Ertelenen Sigorta Primleri KDV Mahsubuyla Ödenebilecektir.

ERTELENEN SİGORTA PRİMLERİ KDV MAHSUBUYLA ÖDENEBİLECEKTİR.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 30.10.2017 tarihinde yapılan duyuruda;

2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin olup sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiş primlerin, KDV mahsubu yoluyla ödenmesi mümkün olduğu, ertelenen sigorta primlerini KDV mahsubuyla ödeyecek olan işverenler için ödemenin yasal süre içinde yapıldığı kabul edileceği belirtilmiştir.

 

 

 Söz konusu duyuru sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla, 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.