Sirküler

Geçici İhracat e-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Açıklama Yapılmıştır.

SİRKÜLER

11/07

13.11.2017

KONU:

* Geçici İhracat e-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Açıklama Yapılmıştır.

 

GEÇİCİ İHRACAT e-FATURASI DÜZENLENİP GÖNDERİLMESİ HUSUSUNDA AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, efatura.gov.tr internet sitesinde 10.11.2017 tarihinde yayımlanan duyuruda;

Geçici ihracat kapsamında düzenlenen faturalar, bedelsiz ihracat faturası niteliği taşıdığından ihracat e-Fatura düzenleme zorunluluğu dışında bırakılmış ve ihracatın aksamaması için bu tip faturaların matbu (kağıt/e-arşiv) fatura olarak düzenlenmesine olanak tanınmıştı.

Ancak bedelsiz ihracat faturalarının da Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan güncelleme ile e-fatura olarak düzenlenip gönderilmesine olanak tanındığından (söz konusu duyuru müşavirliğimiz tarafından 31.10.2017 tarih ve 10/08 no.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştur.) geçici ihracat kapsamında fatura düzenleyecek mükelleflerin bu faturalarını ihracat e-Faturası olarak düzenlemesi gerektiği açıklanmıştır.

 

Saygılarımızla, 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.