Sirküler

İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Yaşanan Aksaklılar İle İlgili Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Açıklama Yapılmıştır.

SİRKÜLER

07/08

07.07.2017

KONU :

* İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Yaşanan Aksaklılar İle İlgili Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Açıklama Yapılmıştır.

İHRACAT E-FATURASI DÜZENLENİP GÖNDERİLMESİ HUSUSUNDA YAŞANAN AKSAKLILAR İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR:

Gelir İdaresi Başkanlığı efatura.gov.tr internet sitesinde ihracat e-faturası düzenlenip gönderilmesi hususunda yaşanan aksaklıklar ile ilgili yapılması gereken işlemler hakkında duyuru yayımlamıştır.

Söz konusu duyuru sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla, 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.