Sirküler

KDV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır

SİRKÜLER

11/01

02.11.2017

KONU:

*KDV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır.

 

KDV BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR:

Gelir İdaresi Başkanlığı ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde1 ve 2 No.lu KDV Beyannamelerinde  yapılan değişiklik ilgili duyuru yayımlamıştır.

Yapılan değişikliğe ilişkin açıklama aşağıda yer almaktadır.

27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde değişik yapılarak; belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından yapılması gereken tevkifat oranı 2/10’dan 3/10’a çıkartılmıştı.

Bu değişiklik sebebiyle Beyanname Düzenleme Programında değişiklik yapılmış olup, düzenleme programının (BDP) güncellenmesi gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,                     

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.