Sirküler

Prim borçlarının ertelenmemesi yönündeki beyanların değiştirilmesine ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

SİRKÜLER

02/16

28.02.2017

KONU:

*Prim borçlarının ertelenmemesi yönündeki beyanların değiştirilmesine ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

 

PRİM BORÇLARININ ERTELENMEMESİ YÖNÜNDEKİ BEYANLARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANMIŞTIR:

Bilindiği üzere, 27.01.2017 tarihinde yayımlanan 6770 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunu’na eklenen geçici 72. madde ile; prim ertelemesi kapsamına giren özel sektör işverenlerinin 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarının ilgili maddede öngörüldüğü şekilde hesaplanan miktarlarının, ertelenmesine olanak sağlanmıştı.

Ancak, 6770 sayılı Kanun kapsamına giren prim borçlarının ertelenmesini istemeyen işverenlere yönelik e-Bildirge programlarında;

-2017/01 Dönem borcumun 6770 S.K. ile 2017/10 dönemine ertelenmesini istemiyorum,

-2017/02 Dönem borcumun 6770 S.K. ile 2017/11 dönemine ertelenmesini istemiyorum,

Şeklinde yeni bir uygulama geliştirilmiş ve 2017/Ocak ayına ilişkin prim borçlarının ertelenmesini istemeyen işverenler 23/02/2017 tarihine kadar bu seçenek vasıtasıyla beyanda bulunmuşlardır.

Sosyal Güvelik Kurumu; Bu beyanlarını hatalı veren veya prim borçlarının ertelenmesini istemeyen işverenlerin 27-28 Şubat 2017 tarihleri arasında bağlı bulundukları Prim Tahakkuk Servislerine başvurmaları halinde Ocak/2017 dönemi prim borçlarının kapsama giren kısımlarının 30.11.2017 tarihine erteleneceğine ilişkin duyuru yayımlamıştır.  

Söz konusu duyuru sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla, 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.