Sirküler

Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemeler Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır.

SİRKÜLER

09/03

20.09.2017

KONU:

* Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemeler Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır.

 

SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR:

11.05.2017 tarih ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

  • Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemelerin Türk Lirası ile de yapılabileceği,

 

  • Serbest bölgelerde yukarıda yer alan ödemeler haricindeki tüm ödemelerin Türk Lirası ile yapılacağı,

 

  • Kira, ruhsat, izin, belgeler ile işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarifelerin ve ücretlerin Türk Lirası üzerinden belirleneceği ve ödeneceği,

 

  • Tarifelerin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin işlemlerin 11.05.2017 tarihinden itibaren 3 ay içinde tamamlanacağı kararlaştırılmıştı.

Bu defa, 20.09.2017 tarih ve 30186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10718 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017/10051 sayılı karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlar Kurulunun 2017/10718 sayılı yeni kararı ile;

  • Serbest bölgedeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödeme döviz veya Türk Lirası ile yapılabileceği kararlaştırılmıştır.

Karar 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.