Sirküler

SGK Tarafından Ödeme Vadesi Ertelenen Sosyal Sigorta Primlerine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır

SİRKÜLER

10/02

03.10.2017

KONU:

*SGK Tarafından Ödeme Vadesi Ertelenen Sosyal Sigorta Primlerine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.

 

 

SGK TARAFINDAN ÖDEME VADESİ ERTELENEN SOSYAL SİGORTA PRİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANMIŞTIR.

6770 sayılı kanun ile 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için hazine katkısından faydalananların (asgari ücret desteğinden yararlananlar) sigorta primlerinin ödeme vadesi ertelenmişti.

            Buna göre;

  • 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarının, 2017 yılı Ekim ayında,
  • 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım ayında,
  • 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Aralık ayında ödenebilecekti.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 03.10.2017 tarihinde yapılan duyuruda;

  • 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Ekim ayı sonunda (31/10/2017 tarihine kadar),
  • 2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım ayı sonunda (30/11/2017 tarihine kadar),
  • 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının ise 2017 yılı Aralık ayında

(26 Aralık 2017 tarihine kadar)

ödenmesine ilişkin düzenleme yapıldığı ve ertelenen prim tutarları için yeni ödeme sürelerinin belirlenmesi veya ertelenen prim tutarlarının tahsilatından vazgeçilmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı belirtilmiştir.

İşverenlerin süresinde ödenmeyen primler sebebiyle icra takip ve haciz uygulaması ile karşı karşıya kalmamaları için ertelenen sigorta prim tutarlarını yukarıda belirtilen tarihlerde ödemeleri gerekir.

Söz konusu duyuru sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla, 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.