Sirküler

Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerleri İçin Asgari Ücret Desteğine Esas Günlük Kazanç Tutarı Ayrıca Belirlendi.

SİRKÜLER

05/12

24.05.2017

KONU:

* Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerleri İçin Asgari Ücret Desteğine Esas Günlük Kazanç Tutarı Ayrıca Belirlendi.

 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE ESAS GÜNLÜK KAZANÇ TUTARI AYRICA BELİRLENDİ

 

2016 Yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 68. Maddesi kapsamında uygulanmış olan asgari ücret prim desteğinin, 6770 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 71. Madde ile 2017 yılında da uygulanmasına devam olunması imkanı sağlanmıştı.

Bu kez 20 Mayıs 2017 tarih ve 30071 sayılı Resmî Gazete yayınlanan 2017/10326 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanan işyerleri için asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 164,70 TL olarak belirlenmiştir.

Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmadığı özel sektör iş yerlerinde 2017 için sağlanacak olan asgari ücret destek tutarı, prime esas günlük kazanç tutarı 110 TL ve desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak uygulanmaya devam edecektir.

 

Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Uygulanmayan İşyerlerinde

Günlük Kazanç Üst Sınırı

110 TL

Aylık Kazanç Üst Sınırı

3.300,00 TL

Prim Ödeme Gün Sayısının Çarpılacağı Tutar

3,33 TL

Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Uygulanan İşyerlerinde (01.05.2017 tarihinden itibaren)

Günlük kazanç üst sınırı

164,70 TL

Aylık Kazanç Üst Sınırı

4.941,00 TL

Prim Ödeme Gün Sayısının Çarpılacağı Tutar

3,33 TL

Bakanlar Kurulu Kararı sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.