Sirküler

2019 Yılı Emlak Vergisi Tutarının Hesabına Yönelik Tebliğ Yayımlandı.

Sirküler

01/09

02.01.2019

 

KONU:

 

* 2019 Yılı Emlak Vergisi Tutarının Hesabına Yönelik Tebliğ Yayımlandı.

 

2019 Yılı Emlak Vergisi Tutarının Hesabına Yönelik Tebliğ Yayımlandı.

 

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 74 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile 2019 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2019 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespitine yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Emlak vergisi mükelleflerinin 2019 yılı bina, arsa ve arazi vergi değerleri ile bu yıla ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı 2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısıdır. (%23,73/2=%11,865)

 

2017 Yılında Yapılan Takdirler Nedeniyle 2018 Yılında Mükellefiyeti Başlayanların 2019 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı:

 

Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2019 yılı vergi değerleri, 2018 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

 

2019 Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti:

 

Mükellefiyeti 2019 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin; 2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde ((%23,73/2=) %11,865) artırılması suretiyle bulunacak asgari ölçüde metrekare birim değeri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

 

Söz konusu Tebliğ 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.