Sirküler

2020 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili İadesi Alınamayacak KDV Tutarı 17.300 TL Olarak Belirlendi.

Sirküler

12/18

30.12.2019

Konu:

* 2020 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili İadesi Alınamayacak KDV Tutarı 17.300 TL Olarak Belirlendi.

 

İndirimli orana tabi mal teslimi ve hizmet ifası ile ilgili olarak yüklenilen ve indirimle giderilemeyen KDV tutarının belli bir sınırı aşan kısmı Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde mükellefe iade edilebilmektedir.

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılmayacak kısmıyla ilgili sınır, 2020 yılı için 17.300 TL olarak belirlenmiştir.

Konuyla ilgili olarak 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29) sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.