Sirküler

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 28.01.2019 Tarihinden İtibaren 2.030,00 TL Olarak Belirlendi.

Sirküler

01/29

14.01.2019

KONU:

 

* Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 28.01.2019 Tarihinden İtibaren 2.030,00 TL Olarak Belirlendi.

 

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 28.01.2019 Tarihinden İtibaren 2.030,00 TL Olarak Belirlendi.

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından çıkarılan ve 12.01.2019 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/1)” ile karşılıksız çek için bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar 2.030,00 TL olarak belirlenmiştir.

 

T.C. Merkez Bankasınca yayımlanan tebliğe göre çek yaprağı için belirlenmiş olan 2.030,00 TL tutar bankaların ödemekle yükümlü olduğu azami tutardır. Çek bedelinin 2.030,00 TL’den daha az olması halinde ise bankanın sorumluluğu o çek bedeli kadar olacaktır.

 

Tebliğ 28.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.