Sirküler

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.

Sirküler

12/03

09.12.2019

Konu:

* Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.

 

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Sirkülerimizde 7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerin Vergi Kanunları ile ilgili olanlarına yer verilmiştir. 

A) DİJİTAL HİZMET VERGİSİ:

Yayımlanan Kanunu’nun 1 ile 7 inci maddeleri arasında yer aldığı üzere Dijital Hizmet Vergisi adıyla yeni bir vergi ihdas edilmiştir. Bu verginin konusunu Türkiye’de Dijital ortamda sunulan hizmetlerden elde edilen hasılat oluşturmaktadır. Verginin mükellefi ise dijital hizmet sağlayıcılarıdır.

Verginin konusunu oluşturan ve aşağıda yer verilen dijital hizmetlerden elde edilen hasılat Dijital Hizmet Vergisine tabidir:

  • Dijital ortamda sunulan reklam hizmetleri,
  • Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesi, izlenmesi, oynanmasına veya kaydedilmesine veya elektronik cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,
  • Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri

Ayrıca yukarıda yer verilen hizmetlere yönelik dijital ortamda bu hizmetleri sunanlar tarafından verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılatta bu vergiye tabi olacaktır.

Dijital hizmet vergisi doğuran olayın gerçekleşmesi için dijital hizmetlerin Türkiye’de sunulması gerekmektedir. Hizmetin Türkiye’de sunulmasında maksat; hizmetin Türkiye’de sunulması, hizmetten Türkiye’de faydalanılması, hizmetin Türkiye’de bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilmesini veya hizmetin Türkiye’de değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Dijital ortamda sunulan reklam hizmetlerin Türkiye’de bulunmayan kişilere yönelik gerçekleştirilmesi durumunda hizmet Türkiye’de değerlendirilmiş sayılmayacaktır.

Dijital hizmet vergisinin matrahı, takvim yılının birer aylık dönemlerinde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmayacaktır.

 Verginin oranı ise %7,5 olup, bu vergi fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmeyecektir.

Vergi beyan üzerine tarh edilecek olup, gerekli görülen hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığı vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecektir. Sorumluluk uygulaması kapsamında vergi, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından ödenecektir.

Dijital hizmet vergisi, takvim yılının birer aylık dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine verilecek ve aynı sürede de ödenecektir.

 

devamı için tıklayınız..

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.