Sirküler

Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler İçeren VUK Genel Tebliği (Sıra No: 511) Yayımlandı. 21.10.2019

Sirküler

10/17

21.10.2019

Konu :

* Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler İçeren VUK Genel Tebliği (Sıra No: 511) Yayımlandı.

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de, daha önce yayımlanan ve elektronik tebligat uygulamasının usul ve esaslarının düzenlendiği 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ (Sıra No:511) yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere tebliğ yapılacak kimselere, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda da tebliğ yapılabilmesi mümkündür. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Ayrıca posta ile tebligat yapılmaz.

Yayımlanan Tebliğ ile ilgili özet açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:

  • Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın, Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırladığı belgeleri elektronik ortamda tebliğ edebilmesine ilişkin düzenleme yapılmış olup, başkanlık 01.01.2020 tarihinden itibaren elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlayacaktır.
  • Mal Müdürlüklerinde faaliyet gösteren ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerinin 456 Sıra No’lu VUK Tebliği’nin (5.1.) ve (5.2.) numaralı ayrımında belirlenen usullere göre 31.12.2019 tarihine kadar örnekleri Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimini” vermeleri gerekmektedir. 
  • Elektronik ortamda tebligat yapılacak muhataba, elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen mobil telefon numarasına ve/veya e-posta adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebilecek olup bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olması tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
  • Görme engelli mükelleflere ispat ve tevsik edilmesi kaydıyla elektronik ortamda tebliğ dışında diğer usullere göre tebligat işlemi yapılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.