Sirküler

Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2 Olarak Yeniden Belirlendi.

Sirküler

10/01

02.10.2019

Konu:

* Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2 Olarak Yeniden Belirlendi.

 

02.10.2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile (Karar Sayısı:1592) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nda yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 (01.07.2019-01.10.2019 dönemi için uygulanacak eski oran: %2,5) olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Bu karar sonucunda Vergi Usul Kanunu hükümlerince hesaplanacak gecikme faizi ile pişmanlık zammı oranları da aylık %2’ye (01.07.2019-01.10.2019 dönemi için uygulanacak eski oran: %2,5) indirilmiştir.

 

Karar 02.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

02.10.2019

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.