Sirküler

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesini Ve Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğin Uygulama Süresi 04.03.2020 Tarihine Kadar Uzatıldı:

SİRKÜLER

09/01

02.09.2019

KONU:

* İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesini  ve Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğin Uygulama Süresi 04.03.2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.

 

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesini  Ve Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğin Uygulama Süresi 04.03.2020 Tarihine Kadar Uzatıldı:

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmişti.

 

03.03.2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/53) ile 6 ay süre ile geçerli olan uygulamanın süresi 1 yıl olarak değiştirilmiş ve uygulamanın 04.09.2019 tarihine kadar yürürlükte kalması sağlanmıştı.

 

Bu defa 31.08.2019 tarihli ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/55) ile 1 yıl süre ile geçerli olan uygulamanın süresi 18 ay olarak değiştirilmiştir.

 

Buna göre ihracat bedellerinin, 04.09.2018 tarihinden itibaren 1 yıl süresince yurda getirilmesini zorunlu kılan uygulama süresi, 04.09.2018 tarihinden itibaren 18 ay süresince geçerli olacak şekilde revize edilmiştir. Böylece ihracat bedellerinin yurda getirilmesini düzenleyen ilgili Tebliğ hükümlerinin 04.03.2020 tarihine kadar uygulanmasına devam edilecektir.

 

Değişiklik Tebliği 31.08.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.