Sirküler

İmar Barışında Başvuru Süresi Uzatıldı.

Sirküler

01/15

03.01.2019

Konu:

* İmar Barışında Başvuru Süresi Uzatıldı.

 

İmar Barışında Başvuru Süresi Uzatıldı.

 

7143 sayılı Kanunun 16 maddesi ile İmar Kanununa Geçici 16. madde eklenmiş ve  afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31.10.2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İlk olarak 257 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.10.2018 olan son başvuru süresi 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştı.

 

Bu defa 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 538 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapı kayıt belgesi başvuru süresi 15.06.2019 tarihine kadar, yapı kayıt bedeli ödeme süresi ise 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.